Stilling:

Rådgiver / seniorrådgiver i fagstab til regiondirektør i Statped nord

Frist: 20.08.2018

Statped arbeider innenfor seks fagområder; synsvansker, hørselsvansker, sammensatte lærevansker, språk- og talevansker, døvblindhet eller kombinerte sansetap og ervervet hjerneskade.

Rådgiver fagstab rapporterer til regiondirektør. Fagstaben skal delta i det strategiske arbeidet med utvikling av Statped.

Fagstabens arbeidsområde omfatter blant annet strategisk planarbeid, rapportering, kompetanseutvikling og oppdragshåndtering.

Arbeidsoppgaver

 • Oppdragshåndtering, regionalt og nasjonalt
 • Bistå regiondirektør med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av regionale ledermøter
 • Bidra til videreutvikling av planleggingsprosesser
 • Bistå i interne administrative oppgaver
 • Bidra til planlegging og oppfølging av virksomhetsstyring
 • Bistå i arbeide med å utarbeide kompetanseplaner
 • Bidra til samordning av Statped nord sin innsats mot kommunale barnehager- og opplæringsansvarlige i regionen
 • Delta i stabens øvrige oppgaver
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på mastergradsnivå innen spesialpedagogikk eller pedagogikk. (spesielt relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet)
 • Relevant erfaring fra opplæringssektoren eller lignende, gjerne erfaring fra stabsfunksjoner
 • God forståelse for rollen som stabsmedarbeider i en mellomstor organisasjon
 • Kunne se både helhet og detaljer i oppgaveløsning og sakskompleks
 • Kompetanse og erfaring med utviklingsarbeid, prosessarbeid og prosjektarbeid
 • God kjennskap til offentlig forvaltning
 • Interesse for digitale arbeidsmåter som Office 365, workplace, videomøte m.v.
 • God muntlig formidlingsevne
 • Personlig egnethet

Personlige egenskaper

 • Du er analytisk
 • Du liker å arbeide strategisk
 • Du er selvstendig og strukturert
 • Du er utviklingsorientert og liker nye utfordringer
 • Du er en god relasjonsbygger
 • Du har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Stillinga er lønnet som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i ltr. 55 - 68, tilsvarende kr 480.600 - 607.700 brutto pr år
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Engasjerende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning og tilbud om boliglån til gunstig rente
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • IA-avtale

Arbeidsstyrken i staten skal speile mangfoldet i befolkningen i størst mulig grad. Statped sitt mål i personalpolitikken er en balansert sammensetning av alder og kjønn og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne.

Søkerne må være oppmerksom på at opplysninger om at de har søkt kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlige søkerlisten.

Web: www.statped.no

Søk på stillingen

Kontakt: Kristin Fastvold (Regiondirektør)

Telefon: 412 91 232