Stilling:

Forsker, Troms fylkeskommune

Søknadsfrist 23. september 2018

TkNN søker en forsker med faglig bakgrunn innen munn- eller allmennhelse i en 50 - 100 % fast stilling. Stillingen er tilknyttet forskningsenheten med tiltredelse i løpet av 2019. Den som blir tilsatt vil primært bidra til å styrke forskningsgruppen i pågående prosjekter, og først å fremst når det gjelder arbeidet med å koble sammen munnhelse med allmennhelsedata. Men på sikt vil det også være mulig til å bidra og utvikle egne idéer til forskning.

TkNN

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) er en del av den offentlige tannhelsetjenesten i Troms. TkNN har et omfattende spesialisttilbud for pasientbehandling, utdanner spesialister, driver rådgivnings- og veiledningstjeneste overfor tannhelsetjenesten i regionen og etterutdanning av tannhelsepersonell. Forsknings- og utviklingsarbeid er også en del av oppgavene. Forskningsenheten ble etablert i 2012 og driver nå forskjellige prosjekt men med hovedinnretning innen epidemiologi. Et aktuelt prosjekt er Tromsø 7 som er en omfattende studie med kartlegging av de voksnes allmenn- og munnhelse i Troms fylkeskommune. Prosjektet gir gode muligheter til å analysere mange forskjellige forskningsspørsmål. I dette allmenn- og munnhelse prosjekt har forskergruppa et nært samarbeid både nasjonalt (Universitet i Tromsø, Oslo, NIOM) og internasjonalt (Gøteborg, Sheffield og Pittsburgh).

Hva forventes av deg?

Nødvendige kvalifikasjoner er avlagt PhD og vi ser gjerne at du har forskningserfaring innen epidemiologi eller klinisk forskning. Du må ha erfaring med, og kunne vise til egen vitenskapelig publisering. En forutsetning er også at du har interesse for forskningsspørsmål. Du må kunne påregne deltakelse i nasjonale og internasjonale fora samt bidra i arbeidet med å etablere tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.

Videre må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, like å jobbe i team, samtidig som du kan arbeide selvstendig og systematisk. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk eller skandinavisk samt engelsk. Arbeidsspråket er norsk og skandinavisk.

For stillingen gjelder

· Lønn etter avtale

· Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %

· Før eventuell tiltredelse må politiattest fremskaffes jf. Helspersonelloven § 20 a.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til forskningsleder Nils Oscarson, mobil +46 70 162 37 78, kontortelefon 77 78 82 87 eller via e-post [email protected]

Besøk gjerne våre nettsider www.tromsfylke.no og www.tknn.no

Søknad med referanser sendes elektronisk via link på denne siden.

Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om det er bedt om unntak fra offentlighet, jfr. Offentlighetsloven.