Stilling:

Forskere kommune, velferd, regional utvikling

Søknadsfrist snarest

Telemarksforsking

Telemarksforsking er et selvstendig regionalt forankret forskningsinstitutt med kunder og prosjekter over hele Norge. Instituttet har nasjonal spisskompetanse på tre fagområder: Kulturforsking, kommune- og velferdsforsking og regional utvikling. Vi er en frittstående stiftelse med ca 30 forskere i daglig aktivitet for kunder og oppdragsgivere fra departementer, direktorater, fylker, kommuner, regionråd, bedrifter og organisasjoner over hele landet. Vi deltar også i europeiske forskingsprosjekter. Vi legger vekt på å kombinere praksisnær forskning med høy vitenskapelig kvalitet. Vi er opptatt av formidling og konkret anvendelse av våre forskningsresultater. Vårt mål er at forskningen skal utgjøre en forskjell, kunnskap kan og skal bringe verden videre. I all vår aktivitet, både internt og overfor samarbeidspartnere og kunder er vi bevisst våre verdier: Vi skal være troverdige, nyskapende, tverrfaglige og ikke minst; ha det gøy på jobben! Vi er seriøse forskere, men vi er ikke gravalvorlige!

Vi ønsker nå å rekruttere inntil 3 forskere innen, eller i skjæringsfeltet mellom, to av våre fagområder med sikte på å bidra til utviklingen av fremtidens innovative kommuner, fylkeskommuner og offentlige tjenester.

På Regional utviklings-området er vi på jakt etter erfarne søkere med interesse for å analysere utviklingstrekk på kommunalt og regionalt nivå og trekke dette over i samfunnsplanprosesser i kommuner og fylkeskommuner.

På Kommune- og velferdsområdet ønsker vi både søkere med god kjennskap til kommunal tjenesteproduksjon og søkere med generell kompetanse om det norske velferdssystemet.

Du har dr.grad, eller mastergrad med gode resultater, gjerne forvaltnings- eller prosjekterfaring, og lyst til å arbeide i et institutt der vi løser viktige samfunnsfaglige problemstillinger på oppdrag fra offentlige oppdragsgivere, forskningsråd, KS eller andre. Vi er særlig interessert hvis du har dokumenterte erfaringer med søknadsskriving og prosjektinnhenting. Vi har kontorer i Bø, og en viss tilstedeværelse må påregnes, men vi kan diskutere fleksible løsninger med de rette søkerne.

Send cv og en søknad der du sier litt om motivasjonen din for å søke arbeid hos oss.

Vi vurderer søknadene løpende fram mot årsskiftet.

Søk på stillingen her