Ledig stilling ved UNIS

Materialforvalter - Seksjon for feltoperasjon og sikkerhet

Søknadsfrist: 24.11.2019

Om stillingen

Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS) har ledig fast stilling som materialforvalter. Stillingen ligger i Seksjon for feltoperasjon og sikkerhet, som består av 12 personer. Stillingen rapporterer til seksjonssjefen.

Universitetssenteret på Svalbard

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) gir undervising og driver forskning med utgangspunkt i Svalbards geografiske plassering i et høyarktisk område og de spesielle fortrinn dette gir.


Våre fag er arktisk biologi, arktisk geofysikk, arktisk geologi og arktisk teknologi. Halvparten av stab og studenter er utenlandske og all undervisning foregår på engelsk. UNIS er et statlig aksjeselskap underlagt Kunnskapsdepartementet.

Arbeidsoppgaver

- etablere, drifte og følge opp rutiner for systematisk materiellkontroll med hjelp av «Onlet» ressursstyringsprogram

- ressursstyring igjennom daglig utleie, lagerstyring og fakturering av UNIS sitt feltmateriell ved bruk av etablert system

- daglig service ovenfor brukeren av materielltjenesten

- samarbeid med Økonomiseksjonen for å sikre gode rutiner ved anskaffelser og fakturering av varer og tjenester

- delta i sesongplanlegging for best mulig ressursstyring av utstyrsparken til feltundervisning og forskning

Kvalifikasjonskrav

- realkompetanse fra bransjer hvor man har jobbet med utleie, lagerstyring og logistikk

- utdanning innen logistikk og/eller materiellstyring på bachelor-nivå er ønskelig

- dokumentert erfaring i bruk av elektroniske systemer som «Silverstep», «Onlet» eller tilsvarende for utleie, lagerstyring og fakturering

- erfaring med å utvikle skriftlige rutiner og prosedyrer knyttet til materiellkontroll

- det er ønskelig med erfaring/kjennskap til relevante materielltyper for bruk i ekstreme naturmiljø

- førerkort minimum klasse B, og ønskelig med truckfører og maskinførerbevis

Personlige egenskaper:

- god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

- god ordenssans og evne til å skape system, etablere rutiner og følge dette opp i daglig drift

- gode evner til å dokumentere og følge opp prosesser skriftlig

- søkeren må trives med å ivareta frontdeskfunksjon og ha daglig kontakt med brukeren av materielltjenesten

- søkerne må like å samarbeide med mennesker med forskjellige kulturbakgrunn, utdanning og språk

- gode digitale kunnskaper

- gode samarbeidsegenskaper og serviceinnstilling

- personlige egenskaper vil bli vektlagt

UNIS tilbyr

UNIS kan tilby en utfordrende og variert stilling i et spennende, trivelig og internasjonalt miljø. Den som ansettes blir medlem i Statens Pensjonskasse. UNIS tilbyr også gode forsikringsordninger.

Tilsetting i stillingskode 1085 avdelingsingeniør i statens regulativ, avlønning etter ansiennitet og kvalifikasjoner i lønnsramme 22. I tillegg til lønnen ytes et Svalbardtillegg tilsvarende kr 34 560 årlig. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Inntektsskatten på Svalbard er for tiden på 8 %. I tillegg trekkes folketrygdavgift på 8,2 %.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til:

  • Seksjonssjef Martin Indreiten (tlf: 79 02 64 32 eller mobil 97 62 58 84), ([email protected])

Søk via vårt elektroniske søknadsskjema www.jobbnorge.no

Etter søknadsfristen utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentligjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som ber om unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt i søknaden iht. offentlighetsloven § 25. Vi gjør oppmerksom på at skulle ønsket ikke bli tatt til følge, vil søkeren bli kontaktet å få mulighet til å trekke søknaden.

Longyearbyen

Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2200 innbyggere og har et godt tjenestetilbud med bla. full barnehagedekning, svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv.

Søk på stillingen