LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Stipendiat i by- og regional planlegging

Søknadsfrist: 10.12.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor risikostyring, samfunnssikkerhet, industriell økonomi og byplanlegging. Det er i dag 100 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 600 studenter tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i by- og regional planlegging ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging. Stillingen er ledig fra januar 2021.

Tema for stillingen er innbyggermakt og miljømessig atferd for bærekraftige og levelige byer.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Stillingen er eksternt finansiert med midler fra EU (EAA - polsk norsk samarbeid/ EEA and Norway Grants).

Informasjon om forskningsprosjektet:

Stipendiaten vil forske under EAA og Norge, og samarbeide med polske og norske institusjoner om et anvendt forskningsprosjekt, nemlig Greencoin. Konsortiet består av avdelingene for arkitektur og informatikk ved Gdańsk teknologiske universitet, avdelingen for økonomi ved SGH Warszawa School of Economics, Inicjatywa Miasto Association, Institutt for informatikk, innovasjon, digital transformasjon og bærekraft ved Oslo Metropolitan University, Institutt for utdanning ved Maria Grzegorzewska University, og Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging ved Universitetet i Stavanger.

Å oppmuntre til miljømessig atferd kan være en kritisk faktor for å skape bærekraftige, inkluderende og levelige byer. Miljømessig atferds rolle er viktig for å forklare hvorfor, hvordan og i hvilken grad folk foretrekker å ta økologiske valg. Prosjektet adresserer den nåværende utfordringen om hvordan man kan fremme miljømessig atferd blant urbane borgere. Greencoin foreslår et interaktivt eksperiment for å belønne borgere for miljømessig atferd og parallelt utvikle en markedsmekanisme der innbyggerne kan kjøpe miljøvennlige varer og tjenester ved å bruke belønningspunktet. Dette kan presse samfunn til å være grønne ved å legge til rette for og oppmuntre miljømessig atferd. I dette prosjektet vil belønningssystemet bli kvantifisert til en valuta som kan brukes til å kjøpe miljøprodukter. Prosjektet vil bli tilpasset den østeuropeiske konteksten og vil omfatte ni måneders pilotstudie i en polsk by. Prosjektet krever at kandidaten har flere mobilitetsaktiviteter med polske institusjoner i løpet av prosjektperioden.

Prosjektet består av arbeidspakker (WP):

 • WP1 - Teoretisk rammeverk (Koordinator: SGH Warsaw School of Economics)
 • WP2 - Sosial gjennomførbarhet (Oslo Metropolitan University).
 • WP3 - Kvantifiseringsmodell (Universitetet i Stavanger)
 • WP4 - Teknologisk gjennomførbarhet (Gdańsk University of Technology)
 • WP5: Pilotstudie (Inicjatywa Miasto Association)
 • WP6 - Analyser, evaluering og oppskalering (Gdańsk University of Technology)

PhD-prosjektet omfatter:

 • å identifisere borgermakten i beslutningsprosessen i byutvikling og byplanlegging
 • å utforske offentlig deltakelse og engasjement for å skape byer som kan gi miljøpåvirkninger
 • å definere relevant økologisk atferd og handlinger som er viktige for å gjøre byene mer bærekraftige og levedyktige
 • å utvikle metoder som kan kvantifisere fordelene fra økologiske handlinger gjort av urbane innbyggere til pengeverdi/poengsystem og deres miljøpåvirkning

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor innenfor by- og regional planlegging, urban økologisk planlegging, arkitektur, miljøpsykologi, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Du bør kunne demonstrere kompetanse, eller ha kapasitet for å tilegne deg kompetanse, innen:

 • urban økologisk planlegging
 • offentlig deltakelse i økologiske handlinger og
 • samspillet mellom menneskelig atferd og byplanlegging
 • kvantitative og kvalitative metoder

Publikasjoner og / eller masteroppgave om temaet vil bli sett på som en fordel.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert, har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Krav til kompetanse i engelsk

Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for deltakelse i doktorgradsprogrammet. Internasjonale søkere må dokumentere at en har gjennomført en av følgende tester med angitte resultater eller bedre:

 • TOEFL – Test of English as a Foreign Language, Internet-Based Test (IBT). Minimum resultat: 90
 • IELTS – International English Language Testing Service. Minimum resultat: 6.5
 • Certificate in Advanced English (CAE) og Certificate of Proficiency in English (CPE) fra Universitetet i Cambridge
 • PTE Academic – Pearson Test of English Academic. Minimum resultat: 62

Følgende søkere er fritatt fra ovennevnte krav:

 • søkere med ett års fullført universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia, USA
 • søkere med International Baccalaureate (IB) diplom
 • søkere med fullført bachelor- og/eller mastergrad med engelsk som undervisningsspråk i et EU-/EØS-land

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den engelske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen tlf: 51831419, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i JobbNorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS