Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Stipendiat innenfor “Skapersteder for musikalsk læring: Blues og samfunn"

Søknadsfrist: 22.10.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Fakultet for humaniora-, idrett og utdanningsvitenskap / Institutt for estetiske fag har ledig midlertidig stilling som Stipendiat innenfor “Skapersteder for musikalsk læring: Blues og samfunn"

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora-, idrett og utdanningsvitenskap er det ledig stilling som stipendiat med tema «Skapersteder for musikalsk læring: Blues og Samfunn» under det større forskningsprosjektet: “Skapersteder – hands-on-læring i sosiale og kulturelle mikrosamspill”, tilknyttet forskergruppen Embodied Making and Learning (EMAL). Stillingen er knyttet til fakultetets PhD program Kulturstudier.Nærmeste overordnede er instituttleder. Instituttilhørighet vil være Institutt for estetiske fag, Hovedarbeidssted vil være Notodden eller Vestfold.

Om doktorgradsprosjektet

PhD-prosjektet «Skapersteder for musikalsk læring: Blues og samfunn» skal bidra med forskningsbasert kunnskap som kan styrke det akademiske miljøet rundt blues-studiet spesifikt og generelt omkring pedagogiske og estetiske fag på USN. Prosjektet skal gi kunnskap om læring av, i, og gjennom blues, som relasjonell erfaring og utvikling, personlig og sosial dannelse, empowerment og demokratisk samfunnsbygging. Prosjektet kan ta utgangspunkt i cases eller arenaer der forhandlinger om mening både knyttet til sjanger og til sosiale og medmenneskelige forhold lar seg undersøke, og gjerne benytte og videreutvikle forholdet til allerede etablerte (samarbeids)arenaer for USN og Blues studiet, slik som for eksempel Notodden kommune, Notodden Bluesfestival, Little Steven´s Blues School, Teach Rock (Rock and Roll Forever Foundation) og Blues Factory. Mulige teoretiske innganger kan finnes innenfor områdene community music, musikkantropologi/etnomusikologi, musikksosiologi og/eller andre relevante perspektiv.

Som medlem av EMAL vil stipendiatene få et godt fagmiljø rundt seg med sterk veiledningskompetanse og erfaring. Kandidatene vil tilbys faglig samvirke med aktive forskere lokalt, nasjonalt og internasjonalt.Stipendiaten ansettes fortrinnsvis for fire år med 25 % undervisningsplikt.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillingen må ha master i musikkrelatert fag (musikkvitenskap/utøvende musikk/musikkpedagogikk/etnomusikologi eller tilsvarende høyere utdanning innen relevante områder. Graden må være oppnådd innen søknadsfristens utløp.Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram i Kulturstudier, hovedsakelig i møtepunktet mellom kulturproduksjon/estetisk praksis og musikkdidaktikk https://www.usn.no/forskning/doktorgradsutdanning/kulturstudier/.

Den som ansettes må ha evne til selvstendig og målrettet arbeid, være motivert for å dele kunnskaper, og være innstilt på å jobbe som en del av et aktivt forskerteam i forskergruppen EMAL. I tillegg til den formelle kompetansen vil søkerens motivasjon for å ta en doktorgradsutdanning vektlegges.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, og personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen på normert tid.

Vi tilbyr

  • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
  • Godt sosialt miljø.
  • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
  • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 479 600 i året (LT 54). Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan det være aktuelt å ansette i stillingskode 1378. Stillingskode 1378: NOK 456 400 – 615 900 (LT 51-68) i året. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For utfyllende opplysninger om stillingen kan førsteamanuensis Anders Rønningen, tlf. 94 24 22 26, professor Marte S. Gulliksen, tlf. 35 02 63 97 eller instituttleder Geir Salvesen, tlf. 31 00 91 72 / 95 23 07 15 ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap kontaktes.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

  • attesterte vitnemål fra høgskole/universitet, og attester
  • hovedfags-/masteroppgaven
  • maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse
  • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
  • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen