Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Stipendiat i pedagogikk (ViPU)

Søknadsfrist: 04.01.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap / Institutt for pedagogikk har ledig midlertidig stilling som Stipendiat i pedagogikk (ViPU)

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved USN er det fra 01.08.2021 ledig stilling som stipendiat med fokus på overgangen fra lærerutdanning til læreryrket med særlig vekt på veiledning som strategi for læring for nyutdannede lærere i grunnskolen. Stillingen er knyttet til forskergruppen Veiledning i profesjon og utdanning (ViPU) og fakultetets forskningsprogram Det er lærer du skal bli …, Dette innebærer at stipendiaten vil delta i et miljø som omfatter både erfarne forskere og andre stipendiater.

Nærmeste overordnede er instiuttleder Mette Bunting ved Institutt for pedagogikk (IPED). Hovedarbeidssted vil fortrinnsvis være Notodden. Stipendiaten tilsettes for fire år med 25 % undervisningsplikt, evt. tre år med ren forskerutdanning. Ansettelsesperiode vil avklares i løpet av rekrutteringsprosessen. Perioden forløper fra det tidspunkt stipendiaten blir tilsatt.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning innen pedagogikk. Graden må være oppnådd innen angitt søknadsfrist og kravet er normalt B eller bedre på mastergraden. Praktisk og teoretisk innsikt i veiledning som kommunikasjonssjanger og erfaring fra arbeid i skole og lærerutdanning er en fordel.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsstudium i Pedagogiske Ressursser (PEDRES).

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Om doktorgradsprosjektet

Stipendiaten vil inngå i et prosjekt der forskere ved Universitetet i Sørøst-Norge og Norges arktiske Universitet (Universitetet i Tromsø) skal samarbeide med Utdanningsforbundet, Pedagogstudentene og Kommunenes Sentralforbund KS om forskning og utviklingstiltak rettet mot nyutdannede lærere. Tematikken er avgangsstudenter fra den reformerte grunnskolelærerutdanningens (2017) og deres forventninger samt disse nyutdannedes, læreres, skolelederes og skoleeieres forventninger til og erfaringer med disse nyutdannede lærernes kompetanse og hvordan denne kompetansen blir benyttet i skolen.

Faglig fokus

Med referanse til Prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole vil stipendiaten arbeide med temaer knyttet til spennet mellom profesjonskvalifisering i lærerutdanningen og den videre profesjonelle utviklingen som lærer i grunnskolen med særlig vekt på veiledning som strategi for læring for nyutdannede lærere i grunnskolen. Dette kan omfatte både individuell veiledning, gruppeveiledning og kollegaveiledning i samarbeid med mer erfarne kolleger.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Faglig miljø knyttet til PEDRES, forskergruppen ViPU og i fakultetets forskningsprogram "Det er lærer du skal bli …"
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 479 600 i året (LT 54). Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan det være aktuelt å ansette i stillingskode 1378. Stillingskode 1378: NOK 456 400 – 615 900 (LT 51-68) i året. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må i den sammenhengen regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For utfyllende opplysninger om stillingen kan du kontakte:

 • Eva Bjerkholt (tlf. 93498585) eller
 • Knut-Rune Olsen (tlf.93020337)

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte vitnemål fra høgskole/universitet, og attester
 • hovedfags-/masteroppgaven
 • maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse
 • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS