Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Doktorgradsstipendiat tilknyttet prosjektet WINDPLAN

Søknadsfrist: 27.12.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat tilknyttet prosjektet WINDPLAN: challenges and opportunities for public participation in wind power planning, tilknyttet Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, for en periode på tre år. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging er et aktivt forskningsmiljø med fem professorer, 10 førsteamanuensiser og seks PhD studenter. Instituttet har flere forskningsgrupper: Mobilitet, Kultur og Kjønn, By og regional planlegging (URPLAN), og Future Learning Lab. Instituttet tar også aktivt del i forskningsgruppene: CIEM (Centre for integrated emergency management) and CeDit, (Centre for digital transformation).

Arbeidsoppgaver

Vi inviterer søkere til PhD stillingen til å utforme et selvstendig prosjektforslag som forholder seg til WINDPLANs formål: å utforske politikkens og planleggingens rammebetingelser for deltagelse i vindkraft utbygging, og lokalsamfunnsforståelser av vindkraft (se også windplan.uia.no). Prosjektforslaget kan utforske noen av følgende tematikker, men kan også inkludere andre relevante teoretiske og kontekstuelle dimensjoner:

Fornybar energi er i stigende grad blitt et aktuelt tema på den internasjonale og nasjonale politiske arena som et svar på klima omstilling. Samtidig skaper fornybar energi, og spesielt vindkraft store konflikter både i Norge og resten av Europa. Manglende aksept og fremvoksende konflikter handler ikke bare om materielle konsekvenser i landskap og natur, men også om immaterielle aspekter som stedsforståelse og -identitet, om rettferdig fordeling av goder og ulemper, og om energiplanleggingens rom for demokratisk deltagelse.

Prosjektforslaget må knytte an til norsk vindkraftutvikling og feltarbeid i norske cases, men kan også inkludere andre empiriske aspekter.

PhD stillingen vil være tilknyttet forskningsgruppen URPLAN og direkte relatere seg til NFR prosjektet WINDPLAN.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Stipendiaten må ha nødvendige kvalifikasjoner for opptak til fakultetets ph.d.-program og vil bli tilknyttet en av fakultetets forskergrupper. Tiltredelse etter avtale. Mer informasjon om fakultetets forskergrupper, doktorgradsprogram og spesialiseringer.

Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad innenfor samfunnsgeografi/samfunnsplanlegging, med et gjennomsnittlig karakternivå på B eller bedre (inkl. på master/hovedoppgaven). Søkere som er i avslutningsfasen av masteroppgaven er også velkomne til å søke. Gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

Forhåndskunnskap om energi, fornybar energi, vindkraft vil vektes positivt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli tillagt vekt. Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målretta, ryddig, konsentrert og selvstendig.

Vi tilbyr

  • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
  • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
  • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
  • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 449 400 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

  • vitnemål med karakterer
  • masteroppgave/hovedfagsoppgave
  • attester
  • vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
  • prosjektbeskrivelse på maksimum10 sider, inklusiv litteraturliste. Skissen skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiver, materiale, fremdriftsplan og metoder innenfor den gitte rammen.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 27.12.19

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen