Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Doktorgradsstipendiat innen molekylærbiologi / europeisk ål og biodiversitet

Søknadsfrist: 13.08.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat innen molekylærbiologi / europeisk ål og biodiversitet, tilknyttet Institutt for Naturvitenskapelige fag, for en periode på 3 år fra tiltredelsesdato. Arbeidssted vil hovedsakelig være Campus Kristiansand. Kandidaten må forvente å ha kortere opphold ved andre lokaliteter. Tiltredelse etter avtale med instituttet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Arbeidsoppgaver

Bestanden av europeisk ål har vist en dramatisk tilbakegang de seneste tiårene. Forskning på utbredelse av arten, ulike patogen- og parasittorganismer, utvikling av molekylære metoder for kvantitative bestemmelser av ål samt andre truede arter vil være sentral i doktorgradsstipendiatens oppgaver. Arbeidet vil bl.a. bestå i feltarbeid med innhenting av biologisk materiale samt miljøprøver, innfangning og håndtering av ål, eksperimentelle studier av ål og molekylærgenetiske analyser av innsamlet og annet materiale. Arbeid med miljø-DNA vil være sentralt og analysemetoder som qPCR, Sanger- og nestegenerasjons DNA-sekvensering vil bli benyttet, i tillegg til standard molekylærgenetiske metoder.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Den som tilsettes, må ha mastergrad eller tilsvarende i molekylærbiologi og fagkunnskap innen feltet europeisk ål og diverse bestandsreduserende elementer av arten er ønskelig og vil vektlegges i vurderingen av søkere. Tidligere praktisk erfaring (i studier og/eller arbeidserfaring) med metodene som skal anvendes er nødvendig. Det er ønskelig for gjennomføringen av arbeidet at stipendiaten har førerkort for personbil.

Søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk og ha gode engelskkunnskaper muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil vektlegges ved vurdering av søkerne. Å kunne arbeide målrettet, systematisk og selvstendig er svært viktige egenskaper som også vektlegges i vurderingen.

Vi tilbyr

  • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
  • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
  • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
  • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 479 600 brutto pr. år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og praktisk prøve av ferdigheter. Det vil også bli gjennomført referansesjekk i samråd med kandidaten. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) skal sendes elektronisk. Benytt linken «Søk stillingen».

Følgende må lastes opp elektronisk:

  • Vitnemål med karakterer
  • Sammendrag på ca. 2 sider av masteroppgaven/hovedfagsoppgaven
  • Attester
  • Vitenskapelige arbeider og annen FoU-virksomhet, samt liste over disse
  • Motivasjonsbrev: beskriv hvorfor du ønsker denne stillingen og hvordan du mener at din kompetanse kan brukes i prosjektet (maks 2 sider).

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 13.08.19

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om prosjektet, stillingen, betenkningen fås ved henvendelse til:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen