Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Stipendiat i "Skapersteder for håndverk og teknologi - Makerspaces"

Søknadsfrist: 15.12.2019

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora-, idrett og utdanningsvitenskap er det ledig stilling som stipendiat i Design, kunst og håndverk med tema «Skapersteder for håndverk og teknologi: Makerspaces» under det større forskningsprosjektet: “Skapersteder – hands-on-læring i sosiale og kulturelle mikrosamspill”, tilknyttet forskergruppen Embodied Making and Learning (EMAL).

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Stillingen er knyttet til fakultetets PhD-program Kulturstudier. Nærmeste overordnede er instituttleder. Instituttilhørighet vil være Institutt for estetiske fag, hovedarbeidssted vil være Notodden.

Stillingen skal gi en lovende forsker mulighet til å utforske de store endringene dagens digitaliserte kultur skaper i skolens materielle forutsetninger for læring, fra fysiske/analoge til virtuelle/digitale læringsmiljøer. I fokus er skaperverksteder/makerspaces, kunst og håndverk og læring. Et viktig stikkord er skapende fellesskaper, på tvers av skole, lokalsamfunn, lokalt næringsliv med mer, for eksempel slik vi ser med dagens maker movement.

Det er ønskelig at prosjektet undersøker best practices i skaperverksteder som integrerer digitale og analoge medier, teknikker og teknologi i skapende prosesser. Prosjektet vil utvikle kunnskap om hvordan disse uformelle sosiokulturelle mikrosamspillene legger til rette for læring og hvilken kunnskap som utvikles, for dermed å kunne bidra med kunnskap om læring for fremtidens samfunn og til å utvikle dagens skolekultur i tråd med de nye føringene i Fagfornyelsen 2020 og satsningen på de praktisk-estetiske fagene i skolen og lærerutdanningen. Aktuelle metoder kan være casestudy, kulturanalyse og eksplorativ inquiry/aksjonsforskning, A/R/Tografi e.l. Mulige teoretiske perspektiver kan ligge innenfor områdene learning sciences, craft science og/eller andre relevante perspektiv.

Som medlem av EMAL vil stipendiatene få et godt fagmiljø rundt seg med sterk veiledningskompetanse og erfaring. Kandidatene vil tilbys faglig samvirke med aktive forskere lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Stipendiaten tilsettes fortrinnsvis for fire år med 25 % undervisningsplikt.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillingen må ha master i Design, kunst og håndverk (120 studiepoeng) eller tilsvarende høyere utdanning innen relevante områder. Det stilles normalt krav til at søker må ha vektet gjennomsnittskarakter B eller bedre. Graden må være oppnådd innen søknadsfristens utløp.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram i Kulturstudier , hovedsaklig i møtepunktet mellom kulturproduksjon/estetisk praksis og kulturdidaktikk.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig og målrettet arbeid, være motivert for å dele kunnskaper, og være innstilt på å jobbe som en del av et aktivt forskerteam i forskergruppen EMAL. I tillegg til den formelle kompetansen vil søkerens motivasjon for å ta en doktorgradsutdanning vektlegges.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, og personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen på normert tid.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Motivasjon og initiativ
 • Fleksibilitet, løsningsorientert og serviceinnstilling
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team/grupper
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress
 • Evne til å sette seg raskt inn i nye systemer

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver
 • inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • god pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 479 600 i året (LT 54). Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan det være aktuelt å ansette i stillingskode 1378. Stillingskode 1378: NOK 456 400 – 615 900 (LT 51-68) i året. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For utfyllende opplysninger om stillingen kan professor Marte S. Gulliksen, tlf 35 02 63 97, førsteamanuensis Kirstine Riis , tlf. 35 02 64 62 eller instituttleder Geir Salvesen, tlf, 31 00 91 72 ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap kontaktes.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte vitnemål og attester fra høgskole/universitet
 • Hovedfags-/masteroppgaven
 • Maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse
 • Eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • Kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen