Stilling:

Seksjonssjef - Seksjon for drift og infrastruktur

Søknadsfrist: 13.08.2018

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.

SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

SSB implementerer en digitaliseringsstrategi hvor vi skal effektivisere statistikkproduksjonen og nyttiggjøre nye, ukonvensjonelle datakilder og stordata. Strategien innebærer en omfattende modernisering av SSBs teknologiplattform og bruk av skytjenester. Avdelingen «Digitalisering og fellesfunksjoner» vil være sentral i endringsarbeidet og bemannes med ledere som har evne til å tenke langsiktig, fremstår med engasjement og har gjennomføringskraft til å utvikle medarbeiderne og implementere fremtidens arbeidsmåter i SSB.

Sikker, stabil og effektiv IT drift er avgjørende for vår statistikkproduksjon og måten vi leverer på vårt samfunnsoppdrag. Seksjonen er sentral i mange endringsprosesser og i moderniseringen.

SSB utfører i dag hoveddelen av drifts- og forvaltningsoppgavene internt. Statistikkproduksjonen foregår i hovedsak på Linux, mens klient- og administrative løsninger er basert på windows. SSB gjennomførte i 2017 et omfattende arbeid med å legge en ny sourcingstrategi for fremtidig IT drift. Strategien legger til grunn en skybasert modell hvor vesentlige deler av modernisert driftsplattform skal leveres av en eller flere leverandører av skytjenester. For ny leder vil det være en spennende utfordring å levere drift på dagens plattform, samtidig som SSB gjennom modernisering vil fase inn en ny driftsmodell, ny kompetanse og nye måter å jobbe på. Det vil skje en gradvis transformasjon fra dagens løsninger over på en modernisert plattform i løpet av de neste 7 – 10 årene. Seksjonssjefen vil være sentral i utforming av fremtidig driftsstrategi og implementeringen av denne.

Vi søker etter en engasjert og ansvarsbevisst leder som er fremtidsrettet og faglig, tydelig og tilgjengelig, handlekraftig og helhetstenkende. Du må drives av muligheten til å være med på å snu seksjonens fokus og kompetanse fra dagens løsninger mot en modernisert fremtid i tråd med vår kompetansestrategi.

Vi ser etter deg som har høy arbeidskapasitet, relevant ledererfaring og kan vise til konkrete resultater innen organisasjonsutvikling og endringsledelse. Du må sette høye mål til deg selv og være genuint opptatt av medarbeiderutvikling. Du må også ha erfaring med beste praksis innen IT Drift og brenne for å anvende din kompetanse til å bygge en velfungerende moderne IT-driftsenhet.

Seksjonen er lokalisert i både Oslo og Kongsvinger og består av 25 medarbeidere fordelt på 4 faggrupper: Plattform og Fagsystemer, Nettverk og Sikkerhet, Arbeidsflater og Kundeservice. Hver faggruppe ledes operativt av en gruppeleder. Det er seksjonssjefen som har personalansvaret. Stillingen rapporterer til Underdirektør Drift og vil inngå i underavdelingens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

 • Seksjonsleder med budsjett- og personalansvar
 • Sikre stabil, sikker og effektiv drift av infrastruktur, systemer og basistjenester i henhold til tjenesteavtaler, regler og rutiner
 • Sikre en profesjonell og fremtidsrettet IT driftsfunksjon og være sentral i arbeidet med å utforme og implementere fremtidig IT driftsstrategi og driftsmodell
 • Bidra i arbeidet med å etablere en leverandørstyringsfunksjon, foreta anskaffelser av løsninger og ekstern bistand samt følge opp leverandører og eksterne konsulenter
 • Drive kontinuerlig forbedringsarbeid i tett samarbeid med IT-utviklingsmiljøene og interne kunder
 • Konkretisere og implementere avdelingens kompetansestrategi
 • Aktivt delta i Moderniseringsprogrammet og andre utvalgte strategiske prosjekter
 • Stillingen kan endre ansvarsområde i takt med moderniseringen og etablering av fremtidig driftsorganisasjon

Kvalifikasjoner

 • Universitets-/høgskoleutdanning på hovedfag/mastergradsnivå innen relevant fagområde
 • Relevant ledererfaring
 • Erfaring med drift av avanserte IT-løsninger
 • Teknsik innsikt og god kjennskap til arkitektur, infrastruktur, sikkerhet og IT drift inkl. drift av skyløsninger og DevOps
 • Erfaring med innkjøp av løsninger og tjenester. Det er ønskelig med erfaring fra offentlige anskaffelser
 • Dokumentert erfaring fra større endringsprosesser
 • Svært lang og relevant arbeidserfaring kombinert med relevant etterutdanning kan i særskilte tilfeller kompensere for krav til utdanning

Utdanningsretning

 • Siviløkonomi
 • Informatikk / IT
 • Administrasjon og ledelse

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper - setter mål og retning, inspirerer og koordinerer
 • Jobber strukturert og analytisk og har stor gjennomføringsevne - evner å gjennomføre og nå mål gjennom andre
 • Løsnings- og resultatorientert – du evner å se nye muligheter og forbedringsområder og drives av å oppnå resultater
 • Evner både å jobbe strategisk og operativt – jobber målrettet med å utvikle og nå virksomhetens mål
 • Har fokus på både helhet og detaljer - evner å holde oversikt over mange initiativer samt å løpende prioritere de viktigste oppgavene
 • Gode evner til dialog og samarbeid - trives med å kommunisere med interne kunder og eksterne samarbeidsparter
 • Engasjert, ansvarsbevisst og effektiv – Du jobber selvstendig og tar initiativ til å holde deg faglig oppdatert
 • Gode kommunikasjonsferdigheter - skriftlig og muntlig norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • Lønn som seksjonssjef (kode 1211), kr 700.000 til kr. 894.000 etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Mulighet for å være med på en spennende endringsreise med fokus på digitalisering, outsourcing og medarbeiderutvikling
 • Stor mulighet for å utvikle deg faglig og som personal- og endringsleder
 • En stilling som er sentral og kritisk for å kunne gjennomføre en effektiv og fremtidsrettet produksjon i SSB
 • Et godt IT-fagmiljø og mulighet for å forbedre løsninger og arbeidsrutinerGenerelt:
 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • I SSB ønsker vi mangfold blant våre medarbeidere. For å få dette til oppfordrer vi blant annet personer med innvandrerbakgrunn til å søke.
 • Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Ref. nr.: 18/959

Web: www.ssb.no

Søk på stillingen

Kontakt: Birgitte Fonager (Underdirektør Drift)

Telefon: (+47) 92 23 34 24