Stilling:

Seniorrådgiver (Seksjon for system- og plattformutvikling)

Søknadsfrist: 01.12.2018

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet.

Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

I Seksjon for system- og plattformutvikling er det to ledige stillinger.

Denne rollen er seniorsystemutvikler, tech lead og kodeknuser! Seksjon for system- og plattformutvikling har ansvaret for å utvikle nye systemer som SSBs fagpersoner benytter for å lage uavhengige statistikker av høyeste kvalitet og gi nøytral, nøyaktig informasjon til omverden. Seksjon for system- og plattformutvikling forvalter også en del eksisterende løsninger. Vi lager systemer som bearbeider store mengder data og presenterer dette på en måte som er forståelig for de forskjellige brukerne.

Vi søker etter en til to dyktige seniorutviklere til å inngå i teamene som har ansvaret for videreutvikling og migrering til sky-infrastruktur for to av våre nyeste systemer Microdata.no og et nytt toppmoderne system for Kommune-Stat-Rapportering (KOSTRA). I tillegg vil du kunne bidra inn i flere andre spennende prosjekter. Ta gjerne en titt på vårt nyeste open source bidrag «Linked data store» på https://github.com/statisticsnorway.

Vi er på jakt etter en kollega, en dyktig utvikler som bryr seg, som leverer høy kvalitet, som liker å lære noe nytt, samt holde seg oppdatert innen fagfeltet. Du bør være selvgående, men forstå at du er en del av et team, og det at teamet leverer er like viktig som at du leverer. Vi i SSB er dynamiske, dedikerte og delende og er opptatt av å gjøre hverandre gode. Vi legger til rette for at vi skal lære av hverandre, og du bør synes det er motiverende å dele kompetansen din og være aktiv bidragsyter i diskusjoner om teknologi og kode.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i og lede utviklingsarbeid
 • Planlegge, organisere og lede arbeidsprosesser
 • Utføre krevende utrednings- og analysearbeid
 • Ta ansvar for å samarbeide aktivt og konstruktivt, også utover eget fagfelt
 • Kvalitetssikre eget og andres arbeid
 • Aktivt bidra til å heve kompetanse internt i seksjonen og avdelingen
 • Representere SSB, også på mer prinsipielt og overordnet faglig nivå
 • Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver innen seksjonens arbeidsområder

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på hovedfags-/masternivå. Bachelor kan vurderes hvis kvalifiserende kompetanse
 • Fullstack eller Backend utviklerprofil.
 • Erfaring med Java 11
 • Erfaring med offentlige sky tjenester som GCP, AWS eller Azure
 • Erfaring med Docker
 • Erfaring med flertrådshåndtering i Java er ønskelig
 • Erfaring med REST og web-utvikling
 • Erfaring med Microtjenester og Saga pattern er ønskelig
 • Erfaring med Reactive Programing og Actor Model er ønskelig
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for krav til utdanning.

Utdanningsretning

 • IT
 • Informatikk / IT

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Nytenkende og nysgjerrig
 • Strukturert
 • Selvgående
 • Gode samarbeidsevner
 • Kvalitetsbevisst
 • Dynamisk
 • Delende

Vi tilbyr

 • Muligheten til å være med på å bygge systemer som håndterer virkelig Big data, jobbe etter DevOps-filosofien i et smidig og dyktig team som leverer tjenester rett i skyen. Benytte de nyeste teknologiene og presse grensen for hva teknologiene klarer, bidra aktivt til å forme din egen arbeidshverdag og arbeidsprosesser, være med å løfte kompetansen til kollegaer og bidra aktivt inn i opensource-miljøet.
 • Vi tilbyr også fordelen ved å arbeide i staten, som lånemuligheter i SPK, en stabil, sikker og profesjonell arbeidsgiver, konkurransedyktig lønn, fleksibel arbeidstid, fokus på egenutvikling.
 • Lønn som seniorrådgiver (kode 1364) kr 586 500 - 802 600 etter kvalifikasjoner
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo/Kongsvinger
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Generelt:

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden.
 • I SSB ønsker vi mangfold blant våre medarbeidere. For å få dette til oppfordrer vi blant annet personer med innvandrerbakgrunn til å søke.
 • Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Ref. nr.: 18/1473

Søk på stillingen

Kontaktinfo: