Stilling:

Fire spennende stillinger i et allsidig statistikkmiljø (Utdanning- og kulturstatistikk)

Søknadsfrist: 19.08.2018

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.

SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

I Seksjon for utdanning- og kulturstatistikk er det fire ledige stillinger, hvorav en stilling er knyttet til seksjonens oppgaver innenfor kulturområdet, de tre andre er innenfor området utdanningsstatistikk.

Seksjon for utdanningsstatikk har ansvaret for statistikk knyttet til kultur, barnehager, grunnskoler, videregående utdanning, fagskoleutdanning og høyere utdanning. Seksjonen består av 25 medarbeidere og holder til i Kongsvinger. Det er for tiden inndelt i tre interne grupper og det samarbeides blant annet med Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Kulturdepartementet. De ulike fagområdene jobber tett sammen slik at det må forventes å jobbe med flere forskjellige problemstillinger samtidig.

Seksjonen utgir blant annet årlig en publikasjon med oversikt over aktiviteter på ulike kulturområder, og koordinerer KOSTRA-arbeidet innenfor kulturfeltet. De andre stillingene er knyttet til oppgaver innenfor statistikk og analyse om grunnskole og videregående opplæring. Grunnskole-KOSTRA, lærerkompetanse, nasjonale prøver og skolebidrags-indikatorer vil være sentralt.

Søkere bes om å spesifisere om de søker stilling knyttet til utdannings- eller kulturområdet.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen på kulturområdet:
 • Hovedansvar for produksjon av statistikk og gjennomføring av analyser innenfor kultur
 • Delta i, og ta ansvar for KOSTRA-arbeidStillingene på utdanningsområdet:
 • Koordinering av arbeid med KOSTRA for grunnskole og som en del av seksjonens
 • KOSTRA-team, herunder ledelse av seksjonens KOSTRA-grunnskole gruppe
 • Analysearbeid innenfor utdanningsområdetFelles for alle fire stillinger:
 • Planlegging og utvikling av nye statistikker
 • Utvikling og drift av eksisterende statistikker
 • Formidling til brukere av utdannings- og kulturstatistikk og deltakelse i faglige fora
 • Bidra inn på andre arbeidsoppgaver innenfor arbeidsgruppen og seksjonens område
 • Andre oppgaver innen for seksjonens ansvarsområde kan bli tillagt stillingene

Kvalifikasjoner

 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskaper (ønskelig med programmeringskompetanse)
 • Erfaring med å vurdere datakvalitet, programmering og databearbeiding
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med skriftlige framstillinger av statistiske analyser
 • Ønskelig med erfaring fra prosjektarbeid, og med prosjektedelse
 • Metodekompetanse innen kvantitativ retning er ønskelig
 • Relevant arbeidserfaring kan erstatte utdanningskravet

Utdanningsretning

 • Samfunnsvitenskapelig
 • Statistikk, ev. IT
 • Eller tilsvarende

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og systematisk
 • Engasjert og nytenkende
 • Analytiske evner og god tallforståelse
 • Evner å håndtere mange oppgaver samtidig og leverer i henhold til frister
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Vi tilbyr

 • Mulighet til å utvikle deg faglig og bidra til videreutvikling av fagområdet
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse
 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver (kode 1408/1434/1364) i spennet kr 449 400 til kr 570 000 etter kvalifikasjoner. Ansettelse som rådgiver/seniorrådgiver krever relevant arbeidserfaring, og høyere lønn kan vurderes ved særskilt gode kvalifikasjoner
 • Et godt, allsidig og spennende fagområde med dyktige medarbeidere
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning
 • Lyse og trivelige lokaler i KongsvingerGenerelt:
 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentligjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes
 • I SSB ønsker vi mangfold blant våre medarbeidere. For å få dette til oppfordrer vi blant annet personer med innvandrerbakgrunn til å søke
 • Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Ref. nr.: 18/1063

Søk på stillingen