Ledig stilling ved SINTEF

Avdelingskoordinator - SINTEF Industri

Søknadsfrist: 06.10.2020

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn

Har du lyst til å jobbe med koordinering og oppfølging av forskningsprosjekter og generell administrasjon i en forskeravdeling?

Til vår gruppe for Formasjonsfysikk søker vi en avdelingskoordinator (AK) i 100% stilling. Avdelingskoordinatorene er til daglig tilknyttet forskningsgrupper på SINTEF Industri, og vil derfor være en nøkkelperson når det gjelder å bistå ledere, forskere og prosjektledere med koordinering og oppfølging av forskningsprosjekter, samt administrative oppgaver i gruppen. Vi benytter Maconomy som system. Du vil også få oppgaver for SINTEF Industris controllere og økonomisjef.

Stillingen vil gi deg mulighet til å arbeide i et miljø med engasjerte og dyktige forskere hvor du får følge forskningsprosjekt fra idé til prosjektavslutning.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • Støtte prosjektleder og prosjekteier med prosjektøkonomi, fakturering og rapportering, med ansvar for administrativ kvalitetssikring av prosjektene i hele prosjektforløpet
 • Bistå prosjektledere og prosesseier med at krav i styringssystemet blir oppfylt
 • Dokumenthåndtering og arkivering
 • Delta proaktivt i implementering og utvikling av rutiner og systemer
 • Oppgaver som mottak av nyansatte og studenter, pakkemottak, jubileer og administrativ støtte, samt andre forefallende oppgaver i det daglige
 • Lederstøtte til forskningssjef og forskningsleder, som inkluderer blant annet utarbeidelse av beslutningsgrunnlag innen økonomi, salg og prosjektstatus, organisering av møter/seminarer og mottak av besøkende

Vi søker etter personer som:

 • Har bachelor innen administrative/økonomiske fag eller tilsvarende kompetanse fra arbeidserfaring
 • Har minst tre års arbeidserfaring, samt erfaring fra prosjektledelse/-støtte
 • Behersker standard dataverktøy (Office) og kjente økonomi- og administrative systemer. Har gode Excel-kunnskaper
 • Er systematisk, ryddig, proaktiv og serviceorientert
 • Kommuniserer tydelig og direkte
 • Deltar aktivt i utvikling og implementering av rutiner og systemer
 • Er selvstendig, og evner å samarbeide på tvers i organisasjonen
 • Kjenner seg igjen i SINTEFs verdier: ærlighet, raushet, mot og samhold
 • Har norsk som arbeidsspråk i tillegg til å beherske engelsk godt både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Inkluderende og trivelig arbeidsplass med gode kolleger, faglig og sosialt
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Konkurransedyktig lønn

Søknad sendes inn elektronisk inkludert CV, kopi av vitnemål og andre vedlegg som direkte understøtter kvalifikasjoner til stillingen, f.eks. attester o.l.

Hvem er vi:

Forskningsgruppen Formasjonsfysikk er en del av avdelingen Petroleum ved SINTEF Industri. Vi utfører primært oppdragsforskning for petroleumsindustrien med vekt på mekanisk testing av kjerneprøver og petroleumsrelatert bergmekanikk og bergartsfysikk. Gruppen består i dag av 19 personer og vi jobber tett sammen med andre grupper i SINTEF og NTNU for å løse forskningsoppgaver innenfor våre fagfelt

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com