CICERO Senter for klimaforskning har en ledig spennende stilling!

Samfunnsviter

Søknadsfrist: 25.02.2020

CICERO søker samfunnsviter med kompetanse i klimaomstilling og kvalitativ metode

Om stillingen

CICERO

CICERO Senter for klimaforskning er en privat stiftelse som siden 1990 har levert tverrfaglig forskning av høy vitenskapelig kvalitet, blant annet til FNs klimapanel og Arktisk Råd. Vår forskning skal fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere klimaproblemet og styrke det internasjonale klimasamarbeidet. Gjennom internasjonalt samarbeid utvikler CICEROs forskere kunnskap om naturlige og menneskeskapte klimaendringer, effekten av endringene på natur og samfunn, og hvordan somfunn kan tilpasses og motvirke endringene. CICEROs medarbeidere kommer fra en rekke ulike land og har variert bakgrunn fra samfunns- og naturvitenskap. Vi er litt over 80 ansatte og holder til i Forskningsparken i Oslo.

CICERO Senter for klimaforskning har ledig en fast stilling som forsker med samfunnsvitenskapelig utdanning. Vi søker en person med kompetanse innen klimaomstilling og lokal forvaltning, inkludert politiske beslutningsprosesser og institusjonelle rammebetingelser. Vi søker fortrinnsvis etter personer med kompetanse innen kvalitative metoder, men erfaringer med andre analyseteknikker i tillegg sees på som en fordel.

Den som tilsettes skal blant annet involveres i prosjekter som søker å forstå hva som bidrar til klimaomstilling på kommunalt og nasjonalt nivå i Norge. Samtidig må personen som tilsettes være villig til å påta seg varierende forskningsaktiviteter avhengig av de prosjektene CICERO til enhver tid har.

Hva søker vi etter?

Vi søker i utgangspunktet etter en person med seniorkompetanse og dokumentert erfaring med å lede og utvikle egne forskningsprosjekter. Vi åpner likevel for at mindre erfarne kandidater kan søke dersom andre kvalifikasjoner tilsier det. Personen som blir tilsatt vil inngå i tverrfaglige team med utstrakt prosjektsamarbeid, og vil få store muligheter til å utvikle egne prosjektideer og eget fagområde.

Vi ser for oss at det i første rekke er aktuelt å tilsette en person med kompetanse fra sosiologi, samfunnsgeografi eller statsvitenskap, men andre samfunnsvitenskapelige fagkombinasjoner kan også være aktuelle. Erfaring med forskning og/eller utredning rettet mot lokal klimaomstilling vil bli sett på som en fordel.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på master-/doktorgradsnivå med gode resultater
 • Kompetanse innen klimaomstilling og lokal forvaltning
 • Erfaring med prosjektledelse og prosjektutvikling
 • Evne til å arbeide selvstendig og ha interesse for tverrfaglige problemstillinger
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner vil bli vektlagt
 • Flytende skriftlig og muntlig norsk og engelsk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

CICERO tilbyr:

CICERO tilbyr et godt arbeidsmiljø med om lag 60 forskere med bred tverrfaglig bakgrunn iblant annet samfunnsøkonomi, sosiologi, samfunnsgeografi, statsvitenskap og flere disipliner innenfor naturvitenskap.

CICERO tilbyr gode muligheter for tverrfaglig samarbeid, men det legges også stor vekt på å utvikle hver enkelt forskers interesser og kompetanse. CICERO er aktivt med i ulike internasjonale samarbeid gjennom et bredt kontaktnett.

 • CICERO er IA-bedrift og ønsker at de ansatte skal speile mangfoldet i befolkningen.
 • CICERO holder til i moderne lokaler i Forskningsparken i Oslo.
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Lønn etter kvalifikasjoner innenfor CICEROs lønnssystem.
 • Tiltredelse så snart som mulig.

Mer informasjon om CICERO

Nærmere opplysninger om stillingen:

Slik søker du:

 • Søknad, CV, karakterutskrifter/vitnemål og eventuelle attester må sendes inn elektronisk via vårt søknadssystem. Søknader uten for systemet vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 25. februar 2020.

Ingen søknader blir behandlet før søknadsfristens utløp.

Søk på stillingen