Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetslektor i matematikk / matematikkdidaktikk

Søknadsfrist: 17.11.2019

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har ledig midlertidige stillinger som Universitetslektor i matematikk/matematikkdidaktikk

Om stillingen

Ved Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det i perioden 01.01.20 til 30.06.20 ledig én til to 100 % midlertidige stillinger som universitetslektor i matematikk/matematikkdidaktikk.

Universitetet i Sørøst-Norge

Vårt mål som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet for øvrig. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler; utdanning og forskning.


Vi har tett dialog med offentlig sektor og næringslivet, både på nye og allerede etablerte arenaer, slik at vi forstår hvilke behov som oppstår og hvilke utfordringer vi må løse. Og det er derfor våre studier er moderne, oppdaterte og fremtidsrettede. Våre studenter har tett kontakt med arbeidslivet gjennom alle våre studier, og er godt rustet til å gå ut i yrkeslivet når utdanningen er over.
USN utdanner arbeidstakerne Norge søker.


USN er Norges fjerde største universitet med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte. Rektor er Petter Aasen. USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. USN er lokalisert i Horten, Drammen, Porsgrunn, Ringerike, Kongsberg, Bø og Rauland. Vi tilbyr bachelorutdanninger, masterutdanninger og doktorgradsprogrammer, samt etter- og videreutdanninger.


Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høgskolen skulle bli et universitet

Stillingen er knyttet til Institutt for matematikk og naturfag, og nærmeste overordnede er p.t. instituttnestleder. Hovedarbeidssted er p.t. studiested Vestfold.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil etter nærmere avtale undervise i matematikk og matematikkdidaktikk innenfor en eller flere av følgende utdanninger: grunnskolelærerutdanning, videreutdanning/etterutdanning av lærere, praktisk-pedagogisk utdanning og/eller barnehagelærerutdanning. I tillegg vil forsknings- og utviklingsarbeid, veiledning, evaluering av studentoppgaver og oppfølging av studenter i praksis kunne være aktuelle arbeidsoppgaver.

Undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt, og ved andre institutt, kan bli aktuelt.

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som tilsettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

For tilsetting i stillingen kreves mastergrad/hovedfag i relevant fagområde med minimum 60 studiepoeng i matematikk.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Den som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper, delta i samarbeid og være engasjert i studenters læring. Derfor må søkere dokumentere gode samarbeidsevner og undervisningsferdigheter.

Undervisnings- og formidlingserfaring teller positivt. Erfaring fra ungdomsskolen eller videregående opplæring er en fordel.

Da undervisningsspråket er norsk må den tilsatte kunne undervise og kommunisere godt på et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk).

Krav til dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon til å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning.

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedfelt krav om at søkere på stilling som universietslektor må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

For ansettelse som universitetslektor kreves høyere grads eksamen ved universitet, høgskole eller tilsvarende, i tillegg til relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis. Søkere med forskningskompetanse vil bli prioritert.

Da undervisningsspråket er norsk må den tilsatte kunne undervise og kommunisere godt på et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk).

Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

 • Vitenskapelige og pedagogiske kvalifikasjoner
 • Faglig kompetanse og eventuell vitenskapelig produksjon
 • Undervisningserfaring og -kompetanse innen matematikk og matematikkdidaktikk
 • Annen relevant kompetanse
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Universitetslektor (kode 1009): LT 54-68 (NOK 479 600 – 615 900) per år. Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har som et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttleder Kjetil Reier-Røberg, tlf: 31 00 91 54
 • Instituttnestleder Trond Stølen Gustavsen, tlf: 31 00 88 51

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester
 • vitenskapelige publikasjoner
 • liste over vitenskapelige publikasjoner
 • dokumentasjon på praktisk-pedagogisk kompetanse
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen