LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Rådgiver - eksamen

Søknadsfrist: 02.06.2024

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Avdeling for utdanning og studiekvalitet er det ledig fast stilling

Om stillingen

I seksjon for eksamen er det ledig en utviklerstilling innenfor eksamensadministrasjon. 

Denne rollen vil ha en sentral plass i seksjonen, og være ansvarlig for en rekke nøkkeloppgaver og utviklingsarbeid i tilknytning til digitalisering og felles prosesser innenfor fagområdet. Stillingen er fast i 100% og tiltredelse ønskes snarest mulig.

Stillingen er knyttet til seksjon for eksamen og nærmeste overordnede er seksjonssjef. Hovedarbeidssted er fortrinnsvis campus Vestfold, men andre campus kan eventuelt vurderes.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Stillingen vil i hovedsak ha fokus på digitalisering, implementering og oppgaveeffektivisering av en rekke eksamensrelaterte oppgaver, som f.eks.

 • samhandling mellom digitale eksamenssystemer og relevante kontaktpersoner
 • implementering av eventuelle nye digitale systemer
 • utarbeidelse av rutiner, dokumentasjon og brukerveiledninger
 • kvalitetskontroll
 • internkontroll og avvikshåndtering
 • løpende utviklingsoppgaver

Digital interesse og kompetanse er en forutsetning. Arbeidet innebærer utstrakt kontakt, kommunikasjon og samarbeid innad i seksjon for eksamen, men også med andre administrativt og vitenskapelig tilsatte og eventuelle eksterne samarbeidspartnere. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne og god samarbeidskompetanse er svært viktig.

 Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning innen administrasjon, IT eller tilsvarende felt på masternivå eller tilsvarende
 • høy digital realkompetanse
 • evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • erfaring med kvalitetskontroll og implementering av nye systemer
 • god forståelse for oppgaveeffektivisering, prosessoptimalisering og utviklingsarbeid
 • relevant realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • god kjennskap til og erfaring med digitale eksamensverktøy, studieadministrative systemer og eksamensadministrasjon
 • evne til å jobbe strukturert og systematisk med høy grad av nøyaktighet og oppmerksomhet på detaljer
 • evne til nytenkning og realisering av nye tiltak
 • god regelverksforståelse
 • god systemforståelse og evne til raskt å sette seg inn i nye systemer
 • prosjekt- eller prosesslederkomptanse/-erfaring
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • personlig egnethet og relevant erfaring fra høgskole eller universitet

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Rådgiver (SKO 1434): NOK 557 100 – 692 400 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Seksjonssjef Karen Margrethe Kobro Drangevåg. Tlf: 31008546 - 91888438

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Simen Strømmen, epost sis@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Har du høyere utdanning fra utlandet må den godkjennes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Du må ha sendt inn søknad for godkjenning innen søknadsfristen til denne stillingen utløper. Legg ved kvittering på søknad eller vedtak når du søker. Godkjenningen må ettersendes og er en forutsetning for ansettelse i stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS