LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Rådgiver - Studieavdelingen

Søknadsfrist: 03.10.2022

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er en anerkjent utdannings- og forskningsinstitusjon, organisert i syv fakulteter og rundt 54 institutter og faglige sentre. Campus ligger i sentrale deler av Bergen med universitetsområder på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Sentraladministrasjonen gir råd og bistand til ledelse og fakulteter ved Universitetet i Bergen.

Sentraladministrasjonen er organisert i syv avdelinger. Les mer om studieavdelingen her.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Rådgjevar

Studieavdelingen ved Universitetet i Bergen (UiB) søker etter en person til en fast 100% stilling som rådgiver. Stillingen ligger til seksjon for digitale tjenester og er knyttet til eksamensgruppen ved seksjonen. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse i stillingen.

Studieavdelingen er en av syv avdelinger i sentraladministrasjonen til UiB. Avdelingen skal bidra til at fakultetene og UiB løser samfunnsoppdraget innen forskning, utdanning og formidling.

Studieavdelingen har ansvar for strategiske støttefunksjoner for faglig ledelse, kvalitetssikring av studiene, internasjonal studentmobilitet og digitale tjenester til studenter og ansatte.

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen vil være oppgaver som er knyttet til eksamensarbeidet ved Studieavdelingen. Eksamensgruppen har vært gjennom en stor digitalisering- og endringsprosess de siste årene, og det gjenstår fortsatt mange utviklingsoppgaver knyttet til digitalisering og effektivisering av ulike prosesser ved avdelingen. Til stillingen ligger det også en del løpende driftsoppgaver.

Arbeidsoppgåver:

 • Vedlikehold og utvikling av ulike systemer og tjenester
 • Saksbehandling
 • Utvikling og videre digitalisering av eksamensdriften
 • Driftsoppgaver i forbindelse med eksamensarbeid
 • Utforming/vedlikehold av brukerdokumentasjon og rutiner
 • Brukerstøtte til studenter og ansatte ved UiB
 • Utforme og avholde digitale kurs (e-læring)

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Minimum bachelorgrad. Lang relevant erfaring kombinert med etter og videreutdanning, kan i noen tilfeller kompensere for utdanningskravet.
 • God systemforståelse og analytiske evner
 • Svært gode fremstillingsevner, skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk
 • Erfaring med saksbehandling og dokumentasjons- og rutineutviklingsarbeid er en fordel
 • Kjennskap til bruk av programmer som FS, e-Phorte, Inspera Assessment er en fordel
 • Arbeidserfaring kan i noen grad kompensere for utdanningsnivå.
 • Høy arbeidskapasitet
 • Evne til å organisere komplekse oppgaver på en strukturert måte
 • Arbeide detaljfokusert med en høy grad av nøyaktighet
 • Effektiv, kvalitetsbevisst, ansvarsfull og fleksibel
 • Ha gode samarbeidsevner, være en lagspiller og relasjonsbygger
 • Endringsvilje og ta eget initiativ

Det blir lagt stor vekt på de personlige kvalifikasjonene som er nødvendige for stillingen

Vi kan tilby:

 • Et godt og faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • Lønn i stilling som rådgiver (kode 1434) i årslønn kr. 560 000 – 620 000 brutto i det statlige lønnsregulativet For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

UiB er underlagt regelverket for eksportkontroll og regelverket kan komme til anvending ved behandling av søknader til stillinga

Den som blir ansatt må rett seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS