Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Rådgiver innen FoU- og ph.d. - administrasjon

Søknadsfrist: 01.06.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 80 % stilling som rådgiver innen FoU- og Ph.d.-administrasjon. Stillingen er knyttet til Fakultet for kunstfag, og medarbeideren vil samarbeide tett med Forskningsadministrativ avdeling. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultet for kunstfag har rundt 550 studenter og 115 ansatte, hvorav ca. 20 i administrasjonen. Fakultetet består av fakultetsadministrasjonen, Institutt for rytmisk musikk, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk og Institutt for visuelle og sceniske fag.

Stillingen inngår i fakultetsadministrasjonen.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes i stillingen vil få oppgaver innen

• tilrettelegging for forskningssøknader

• oppfølging av større og mindre forskningsprosjekter fra søknad til avslutning

• saksforberedelser til arbeidet i Forsknings- og ph.d.-utvalget

• tilrettelegging for opptak av ph.d.-kandidater og oppfølging av kandidatene gjennom hele utdanningsløpet

• tilrettelegging og gjennomføring av disputaser

• bistand til fakultetets forskningsvirksomhet på alle plan i nært samarbeid med dekan og visedekan for forskning

Som del av administrasjonen vil andre oppgaver kunne tilfalle stillingen i perioder

Nødvendige kvalifikasjoner

Den som tilsettes i stillingen må ha:

• relevant utdanning på masternivå. Realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet

• gode kunnskaper i bruk av digitale verktøy

• gode norsk- og engelskkunnskaper

• erfaring fra arbeid med forskning og/eller forskningsadministrasjon

Ønskede kvalifikasjoner

Relevant erfaring og god kjennskap til utdannings-/universitetssektoren er ønskelig.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt, vi ser etter personer med følgende egenskaper:

• gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

• tar egne initiativ

• fleksibilitet

• serviceinnstilling

• evne til å arbeide selvstendig og strukturert

• god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

• varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag

• en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø

• godt arbeidsmiljø på et spennende og kreativt fakultet

• gode velferdstilbud

• pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 90.500, kode 1434 rådgiver, lønn kr. 409 100 – 534 100 brutto pr år. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist 01.06.19

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

  • fakultetsdirektør Jan Oddvar Skisland tlf. 38 14 20 23, mobil 982 87 900, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

  • personalrådgiver Tone Furre, tlf. 38 14 19 65, mobil 911 00 030, e-post [email protected]

Søk stillingen