Stilling:

Stilling som rådgiver / seniorrådgiver i avdeling språk / tale

Frist 21.01.2019

Statpeds fagavdelinger dekker tjenester innen seks fagområder: døvblindhet/kombinerte syns- og hørselstap, ervervet hjerneskade, hørsel, sammensatte lærevansker, språk/tale og syn. Statped, avdeling språk/tale, har som oppgave å gi tjenester til barn, unge og voksne med store språk- og talevansker i nært samarbeid med PPT og fagpersoner i kommunen/fylkeskommunen.

Statped midt er en av fire regioner i Statped og gir tjenester til kommuner/fylkeskommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal. Statped yter tjenester innen følgende fagområder: språk/tale, døvblindhet/kombinerte syns- og hørselstap, sammensatte lærevansker, ervervet hjerneskade, syn og hørsel. Systemarbeid og flerfaglig samarbeid er vektlagt i Statped.

Statped midt, avdeling språk/tale, har ledig 100% fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Vi søker deg som vil være med og videreutvikle vår organisasjon og jobbe med interessante faglige utfordringer og motiverte kollegaer. Det er nødvendig at du har erfaring/fordypning innenfor flere av fagområdene språkvansker, tale- og kommunikasjonsvansker, flerspråklighet, lese- og skrivevansker, taleflytvansker (stamming og løpsk tale), stemmevansker og afasi. Det er ønskelig med interesse for og kompetanse på digitale lære- og hjelpemidler innenfor nevnte fagområder.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivning, veiledning og utredning i et helhetlig perspektiv knyttet til barn, unge og voksne innenfor fagområdet
 • Utvikle og gjennomføre kompetansehevingstiltak for ansatte på ulike opplæringsarenaer, for PP-tjenesten og andre.
 • Undervisning og praksisveiledning av masterstudenter etter avtale med universitet og høgskoler
 • Muligheter for deltakelse i FoU-arbeid
 • Stillingen innebærer stor grad av selvstendig arbeid, i tillegg til teamarbeid både innenfor og på tvers av fagavdelinger i Statped
 • Du må kunne håndtere andre oppgaver innenfor avdelingens og Statpeds ansvarsområde dersom det er aktuelt
 • Delta i avdelingens øvrige oppgaver

Personlige egenskaper

 • God til å samarbeide og bygge relasjoner
 • Fleksibel
 • Selvstendig
 • Resultat- og utviklingsorientert
 • Kvalitetsbevisst

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innen spesialpedagogikk, logopedi, pedagogikk eller tilsvarende, fortrinnsvis på masternivå.
 • Erfaring fra rådgivnings- og utredningsarbeid
 • God kunnskap om grunnleggende læring og kunnskapsanvendelse
 • God prosesskompetanse
 • Kompetanse og erfaring fra barnehage- og/eller skolesektoren er ønskelig
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid vil være en fordel
 • God system- og forvaltningskunnskap
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • God digital kompetanse
 • Personlig egnethet
 • Den som tilsettes må legge frem politiattest og for øvrig rette seg etter de til enhver gjeldende lover og avtaler for statens ansatte.

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i ltr. 55-68 (p.t. kr 480 600 - 607 700 brutto per år).
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Engasjerende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Mentorordning i en oppstartsfase
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet tjenestepensjonsordning og tilbud om boliglån
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • IA-bedrift

En god del reisevirksomhet og bilkjøring må påregnes.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Søk på stillingen

Kontaktperson:

 • Torunn Hovd (Avdelingsleder)