St. Olavs hospital har en ledig spennende stilling!

Forskningsrådgiver innen kliniske studier

Søknadsfrist: 20.02.2020

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og en brutto budsjett på 10 milliarder kroner.

Det integrerte universitetssykehuset St. Olavs hospital er bygget med universitetsarealer integrert i den kliniske virksomheten. Målet er merverdi ved å se forskning, innovasjon og utdanning i sammenheng med pasientbehandling og helsetjeneste. Mer informasjon finnes på video:

https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI

St. Olavs hospital

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og helse, NTNU har i samarbeid med Helse Midt Norge RHF etablert en felles enhet for forskningsstøtte for kliniske studier. Enhetens hovedoppgave er å tilby og videreutvikle forskningsstøtte av høy kvalitet for kliniske studier i hele region Midt Norge og for forskere ved NTNU. Vi jobber for å integrere den kliniske forskningsvirksomheten i St Olavs hospital og NTNU.

Ansatte fra St Olavs hospital og NTNU inngår i enheten som ble opprettet våren 2019. Enheten har til sammen mer enn 20 høyt kvalifiserte medarbeidere som inkluderer akademiske stillinger/professorater, tekniske stillinger knyttet til datainnsamling, forskningsrådgivere, monitorer og studiekoordinator.

Om stillingen som forskningsrådgiver innen kliniske studier.

Vi videreutvikler enhetens organisasjon og kompetanse og søker medarbeider til koordinering og kvalitetssikring av kliniske studier. Vi søker etter person med interesse for kliniske studier til å bistå forskere under planlegging og gjennomføring av pasientnær klinisk forskning. Stillingen vil organisatorisk være tilknyttet St. Olavs hospital, Avdeling for forskning, innovasjon og utdanning.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinering av enhetens oppgaver knyttet til planlegging og gjennomføring av kliniske studier
 • Bistå studieledelse og studiepersonell med planlegging, tilrettelegging og opplæring:
 • Planlegging og oppsetting av studiedatabaserk
 • Utarbeide studiespesifikke prosedyrer/SOP
 • Koordinering med andre forskningsstøtteenheter
 • Opplæring av studiepersonell
 • Dokumentasjon
 • Bidra sammen med enheten for øvrig til utvikling av systemer og verktøy for kvalitet ved gjennomføring av kliniske studier
 • Planlegging av interne og eksterne kurs og møter,
 • Monitorering og oppgaver knyttet til NorCRIN nettverket kan inngå i arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med kliniske studier, gjerne som studiepersonell eller koordinator for klinikk eller forskningsgrupp
 • Relevant utdanning, gjerne helsefaglig
 • God kjennskap til regelverk for kliniske studier og god klinisk utprøvingspraksis (ICH-GCP)
 • Gode kommunikasjonsferdigheter (hovedsakelig norsk, noe engelsk)

Personlige egenskaper

 • ·Må like å samarbeide og kommunisere med eksterne og interne samarbeidspartnere og forskere
 • Positiv, initiativrik, engasjert og åpen for nye utfordringer
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i team
 • Løsningsorienter og fleksibel
 • Gode systematiske og analytiske evner

Vi tilbyr

 • Et spennende og dynamisk arbeidsmiljø, hvor kliniske studier, forskning og fagutvikling er integrerte deler av virksomheten
 • God tilrettelegging for opplæring og kompetanseutvikling
 • Fleksitid
 • Gode pensjons - og forsikringsordninger
 • En arbeidsplass som er en IA-virksomhet
 • Lønn etter gjeldende overenskomster

Følgende opplysninger må i tillegg legges ved

 • Dokumentasjon på aktuell kompetanse
 • Vitnemål og diplom

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen