St. Olavs hospital har en ledig spennende stilling!

Forskningsrådgiver innen datahåndtering

Søknadsfrist: 21.02.2020

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og en brutto budsjett på 10 milliarder kroner.

Det integrerte universitetssykehuset St. Olavs hospital er bygget med universitetsarealer integrert i den kliniske virksomheten. Målet er merverdi ved å se forskning, innovasjon og utdanning i sammenheng med pasientbehandling og helsetjeneste.

Mer informasjon finnes på video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI

St. Olavs hospital

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU har i samarbeid med Helse Midt Norge RHF etablert en felles enhet for forskningsstøtte for kliniske studier. Enhetens hovedoppgave er å tilby og videreutvikle forskningsstøtte av høy kvalitet for kliniske studier i hele region Midt Norge og for forskere ved NTNU. Vi jobber for å integrere den kliniske forskningsvirksomheten i St Olavs hospital og NTNU.Ansatte fra St Olavs hospital og NTNU inngår i enheten som ble opprettet våren 2019. Enheten har til sammen mer enn 20 høyt kvalifiserte medarbeidere som inkluderer akademiske stillinger/professorater, stillinger knyttet til datainnsamling og datahåndteringsverktøy, forskningsrådgivere, monitorer og studiekoordinator.

Om stillingen som forskningsrådgiver innen datahåndtering:Vi videreutvikler enhetens organisasjon og kompetanse og søker medarbeider til å utvikle og utføre rådgivning og datahåndtering i kliniske studier. Vi søker etter person med interesse for kvalitet innen håndtering av forskningsdata, og som vil lede oppbygging av nye og tidsriktige tjenester for kliniske forskere. Stillingen vil organisatorisk være tilknyttet St. Olavs hospital, Avdeling for forskning, innovasjon og utdanning.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i arbeid med å forbedre rutiner innenfor datahåndtering av kliniske studier
 • Rådgiver for utvikling og anskaffelse av nye systemer for datahåndtering i kliniske studier
 • Koordinere og utføre datahåndteringsaktiviteter knyttet til kliniske studier
 • Datakontroll
 • Sentral monitorering
 • Koding av medisinske termer
 • Dokumentasjon
 • Deskriptiv statistikk
 • Rådgivning/ veiledning til sponsorer/prosjektledere og utprøvere i kliniske studier
 • Oppsett av kliniske forskningsstudier i elektronisk datainnsamlingssystem i samarbeid med sponsorer/prosjektledere og utprøvere
 • Aktiv deltagelse i utvikling av enheten og interne og eksterne møter
 • Deltagelse i organisering av kurs i forskjellige emner relatert til kliniske studier
 • Opprettholde og utvikle relevant kompetanse for utøvelse av funksjonene innen ansvarsområdet

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Relevant erfaring med forskningsdata og kliniske studier
 • God kjennskap til personvernregler for sensitive forskningsdata
 • God kjennskap til regelverk for kliniske studier og god klinisk utprøvingspraksis (ICH-GCP)
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper (muntlig og skriftlig)·

Personlige egenskaper

 • Må like å samarbeide og kommunisere med eksterne og interne samarbeidspartnere og forskere
 • Positiv, initiativrik, engasjert og åpen for nye utfordringer
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i team
 • Løsningsorienter og fleksibel
 • Gode analytiske evner

Vi tilbyr

 • Et godt, spennende og dynamisk arbeidsmiljø i utvikling, hvor kliniske studier, forskning og fagutvikling er integrerte deler av virksomheten
 • Fleksitid
 • Gode pensjons - og forsikringsordninger
 • En arbeidsplass som er en IA-virksomhet
 • Lønn etter gjeldende overenskomster

Følgende opplysninger må i tillegg legges ved:

 • Dokumentasjon på aktuell kompetanse
 • Vitnemål og diplom
 • Attester fra relevante arbeidsforhold

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen