Stilling:

Rådgiver / Seniorrådgiver HR

Søknadsfrist 18.09.2018

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd.

Fakultetet tilbyr en tverrfakultær doktorgrad (ph.d) i profesjonspraksis. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.

For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH.

Har du lyst på en spennende jobb i Universitets- og høgskolesektoren?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, søker vi en HR-rådgiver med erfaring fra organisasjon og HR. Vi søker deg som trives med å jobbe både strategisk og operativt, og som vil være med å videreutvikle fakultetets HR-funksjon. Vi søker deg som liker å jobbe i tverrfaglige miljøer, er selvstendig, initiativrik og innovativ, men også har evne til å jobbe systematisk og målrettet. Det er en fordel med erfaring fra HR arbeid og erfaring fra større virksomheter.

Stillingen har arbeidssted Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling innenfor alle HR-prosesser, spesielt innenfor rekruttering
 • HR-støtte til ledere på alle nivå
 • Utrednings- og utviklingsoppgaver
 • Videreutvikling og implementering av HR-prosesser og rutiner

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning, tilsvarende mastergrad. Manglende utdanning på masternivå kan erstattes av realkompetanse som er oppnådd gjennom lang og relevant praksis. Utdanningsnivået kan likevel ikke være lavere enn bachelornivå.
 • Solid erfaring innen HR, fortrinnsvis fra større virksomheter
 • God prosessforståelse innen HR
 • Erfaring med å gi HR-støtte til ledere på alle nivå
 • Erfaring med HR-planlegging, prosjekt og implementering

Det legge videre vekt på følgende

 • Juridisk kompetanse vektlegges særlig
 • Evne til å arbeide analytisk
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • God relasjonskompetanse
 • God veiledningskompetanse
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • God låne-forsikrings og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Godt kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ kode 1434 Rådgiver ltr. 54 – 65, årslønn 472 300,- -576 100,-. Spesielt godt kvalifiserte søkere kan ansettes i kode 1364 Seniorrådgiver ltr. 62 - 70, årslønn kr. 544 400,- - 631 700,-. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Kontaktperson

Fakultetsdirektør Anne Ringen Pedersen, tlf: 75 51 72 17, Mobil: 415 10 722, e-post: [email protected].

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 18.9.2018. CV, vitnemål og attester vedlegges søknaden.Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

fnokode:1234

Søk på stillingen