Nansensenteret har en ledig spennende stilling!

Prosjektcontroller

Søknadsfrist: 10.03.2020

Ledig stilling som prosjektcontroller ved Nansensenteret

Den ledige stillingen

Ved Nansensenteret har vi ledig en stilling som prosjektcontroller. Som controller skal du være med på å planlegge økonomien i framtidige prosjekter og ivareta økonomioppfølgingen av senterets prosjektportefølje. Du vil styre månedlige prosjektgjennomganger, kvalitetssikre prosjektvurderinger i samarbeid med våre prosjektledere og forskningsledere.

Nansensenteret

Nansensenteret (NERSC) er en uavhengig non-profit forskningsstiftelse som driver tverrfaglig forskning med fokus på det marine miljøet, kryosfæren og atmosfæren. Våre vitenskapelige aktiviteter er tett integrert mot innovasjon og tjenesteutvikling.


Arktis er et av våre viktigste oppmerksomhetsområder. Nansensenteret deltar aktivt i opplæring og kapasitetsbygging for studenter og unge forskere, samt formidling av forskning til interessenter i offentlig og privat sektor og samfunnet generelt. Vi inngår også i Bjerknessenteret for klimaforskning, som er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Havforskningsinstituttet og NERSC.


Vi har kontor på Marineholmen i Bergen, og er en internasjonal arbeidsplass med rundt 70 ansatte fra 24 nasjoner.

Nansensenteret er primært finansiert av prosjektinntekter; bidrags- og oppdragsinntekter. Vi har forskningsprosjekter knyttet til Norges forskningsråd (NFR), EUs rammeprogram, Norsk Romsenter (NRS), European Space Agency (ESA) og industri.

Stillingen innebærer mye kontakt med instituttets medarbeidere. Du er utadvendt og trives med å yte service.

Stillingen rapporterer til økonomisjefen.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra med budsjettering, gjennomføring og rapportering av prosjekter, samt sørge for rapportering til forskningsledere og prosjektledere.
 • Medvirke ved budsjettering av prosjektsøknader
 • Støtte og opplæring i økonomisk oppfølging til våre prosjektledere
 • Vedlikeholde prosjektinformasjon i prosjektstyringssystemet (Maconomy)
 • Bidra med utvikling av interne rutiner for rapportering og oppfølging
 • Generell støtte til økonomiavdelingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant økonomisk utdannelse på høyskolenivå. Lang relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglende utdanning
 • 2-3 års erfaring fra tilsvarende stilling, fortrinnsvis fra et forskermiljø
 • Solid IKT kunnskap, herunder bred erfaring i bruk av Excel
 • Erfaring i bruk av prosjekt- og regnskapssystem
 • Erfaring fra støtte og oppfølging av forskningsprosjekter

Ønskede ferdigheter

 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Glede deg over å samarbeide med andre, så vel som individuelt.
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.
 • Evne til å skape samarbeid i et internasjonalt miljø.

Vi kan tilby

 • Interessante og utfordrende oppgaver
 • Et profesjonelt, internasjonalt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger
 • Fleksitidsordning
 • Lønn etter kvalifikasjoner

Slik søker du

Send søknad og CV til [email protected], med kopi til [email protected] med tittel "Søknad på stilling som prosjektcontroller».

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med:

 • Økonomisjef Knut Holba tlf. 90734815

Søknadsfrist: 10. mars 2020

Tiltredelse: Snarest

Søkere kan bli evaluert og kontaktet før søknadsfristen.

Stiftelsen Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling

Nansen Environmental and Remote Sensing Center Thormøhlens gate 47, NO-5006 Bergen, Norway www.nersc.no | [email protected] | Switchboard: +47 55 20 58 00