Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Professor / dosent / førsteamanuensis / førstelektor i teater

Søknadsfrist: 03.05.2019

Om stillingen

Fakultet for kunstfag har rundt 550 studenter og 90 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for visuelle og sceniske fag, Institutt for rytmisk musikk, og Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Institutt for visuelle og sceniske fag tilbyr ph.d.-spesialisering i kunst i kontekst, mastergrad i kunstfag, 3-årig bachelor i samtidsteater (oppstart 2019) og bachelorgrad i kunst og håndverk, i tillegg til flere årsstudier, en rekke emner innenfor lærerutdanningene og noen EVU-tilbud. Instituttet anvender et bredt og åpent teaterbegrep (synonymt med scenekunstbegrepet), og studietilbudene kombinerer didaktisk, vitenskapelig og utøvende/skapende praksis.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er knyttet til undervisning og veiledning innen EVU-kursene Kreativ ledelse og coaching, hvor teaterfaglige arbeidsmåter, teknikker, virkemidler og strategier anvendes i lederutvikling og gruppeprosesser. Det kan også blir aktuelt å bruke søkerens kompetanse på andre emner og kurs, f.eks innen kurs i grunnskolelærerutdanningen eller i universitetes satsing på varierte og studentaktive arbeidsformer, eller til å bidra til utvikling av kurs og EVU-emner i samarbeid med andre fakultet eller eksterne samarbeidspartnere.

Den som tilsettes må kunne ivareta faglig administrasjon og den daglige driften, samt drive aktivt med forsknings- og utviklingsarbeid. Det tildeles FoU-tid etter søknad.

Den som tilsettes i stillingen vil bli tilknyttet FoU-plattformen KiK–Kunst i kontekst, og kan søke tilknytning til en av forskningsgruppene «Kunst og barn & unge», «Kunst og konflikt» eller «Kunst og sosiale relasjoner». For nærmere opplysninger se forskningsgruppenes presentasjon på www.uia.no/senter-og-nettverk/kunst-i-kontekst-kik

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Den som ansettes må ha doktorgrad eller tilsvarende innen fagfeltet. Søkere må kunne vise til vitenskapelig FoU-produksjon eller relevant kunstnerisk utviklingsarbeid.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig, ved tilsetting. I tillegg kreves gode språkkunnskaper i engelsk.

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra kursvirksomhet innen ledelse og organisasjonsutvikling
 • Erfaring med bruk av teater eller drama som verktøy og arbeidsform
 • Pratisk og teoretisk kompetanse om formidling

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Det vil bli lagt vekt på gode evner til samarbeid, kommunikasjon og organisering.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 619 300 – 922 300 bto pr år, kode 1532 dosent, kr 619 300 – 922 300 bto pr år, kode 1011 førsteamanuensis, kr 544 400 – 658 300 bro pr år, kode 1198 førstelektor, kr 544 400 – 658 300 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater til stillingen vil normalt bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv med publikasjonsliste
 • attester og vitnemål
 • dokumentasjon av og redegjørelse for kunst- og kulturprosjekter (inntil 15)
 • vitenskapelige arbeider (inntil 15)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi ber om at det opplyses i søknaden hvilken stillingsprosent som er ønskelig.

Søknadsfrist: 03.05.19

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • instituttleder Merete Elnan, tlf. 38 14 14 81, mobil 926 52 807, e-post [email protected]
 • dekan Marit Wergeland-Yates, tlf. 38 14 13 66, mobil 996 95 708, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • seniorrådgiver Tone E. Furre, tlf. 38 14 19 65, mobil 911 00 030, e-post [email protected]

Søk stillingen