Ledig stilling ved Universitetet i AgderStilling:

Postdoktor i religionssosiologi

Søknadsfrist: 15.05.2019

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk er det ledig en midlertidig 100% stilling som postdoktor i religionsvitenskap, tilknyttet Institutt for religion, filosofi og historie, for en periode på 2 år. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Beskrivelse av stillingen

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Religiøse minoriteter og religiøst mangfold. Forskningsgruppen fokuserer på forskning på majoritets- og minoritetsrelasjoner, og det foreslåtte postdoktorprosjektet bør utformes innenfor rammen av (en eller flere av) sentrale tematikker og empiriske interesseområder i gruppen. For mer informasjon om forskningsgruppens tematiske forskningsområder og pågående prosjekter, se:

https://www.uia.no/forskning/humaniora-og-pedagogikk/religioese-minoriteter-og-religioest-mangfold

Kvalifikasjoner og vilkår

Den som tilsettes, må ha doktorgrad i religionssosiologi, sosiologi, religionsstudier, teologi eller tilsvarende fagområder. Aktuelle søkere må ha fått godkjent avhandlingen innen søknadsfristen.

Søkere vil bli vurdert på grunnlag av akademisk bakgrunn og resultater, samt tidligere forskning. Stillingen stiller store krav til søkerens kapasitet for banebrytende forskning og selvstendig målrettet arbeid. Dokumentert publisering ut over doktorgradsavhandlingen og erfaring fra eksternt finansiert forsknings- og utviklingsarbeid (søknadsarbeid og gjennomføring) vil tillegges vekt i vurderingen av søkerne. Personlig egnethet for stillingen og samarbeidsevne vil bli vektlagt. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju, eventuelt også prøveforelesning.

Søkere må legge ved en prosjektskisse i søknaden med plan for gjennomføring av forskingsarbeidet og for publisering i postdoktorperioden. En sentral del av vurderingen av søkere er kvaliteten på prosjektbeskrivelsen.

Arbeidsspråket for prosjektet er norsk/skandinavisk eller engelsk. Det kreves svært gode muntlige og skriftlige kunnskaper i engelsk. Kriterier for tilsetting i stilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1352 postdoktor, kr. 544 400 – 607 700 bto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

SøknadSøknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende lastes opp elektronisk:

  • CV m/publikasjonsliste
  • Prosjektskisse
  • Inntil 10 publikasjoner/vitenskapelige arbeider (inkludert doktorgradsavhandlingen)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 17.03.19

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søk stillingen