Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Postdoktor i helsevitenskap

Søknadsfrist: 29.11.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en åremålsstilling 100 % stilling som postdoktor i helsevitenskap, tilknyttet Institutt for helse- og sykepleievitenskap, for en periode på 2 år. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Stillingen vil være tilknyttet forskningsgruppen: HEIFA

I tillegg vil forskere fra forskningsgruppene PASTA (Fysiologisk adapsjon til idrett, trening og fysisk aktivitet) og SEP-HEP (Pedagogiske og psykologiske aspekter knyttet til idrett og fysisk aktivitet) være involvert. Prosjektet gjennomføres i et samarbeid Sørlandet sykehus HF (Barne- og ungdomsavdelingen) og 18 kommuner på Agder.

Arbeidsoppgaver

Postdoktoren vil være en del av prosjektet Godt begynt og ha ansvar for to delstudier med overordnet hensikt å utvikle og implementere kunnskapsbasert systematisk beslutningsstøtte i oppfølging av barn og unges utvikling, helse og livskvalitet for å sikre god helse og fremme livskvalitet hos barn og unge på Agder.

Delstudie 1, omfatter implementering av kunnskapsbaserte verktøy for systematiske kartlegging av barns helse, utvikling og livskvalitet. Delstudie 2, omfatter utvikling og validering av et instrument for vurdering av faktorer som begrenser fysisk aktivitet hos barn med astma. Stillingsbetenkningen, spørsmål og informasjon om prosjektet fås ved henvendelse til professor Liv Fegran, epost: [email protected]

Søkeren skal utarbeide et motivasjonsbrev inkludert motivasjon for stillingen med utgangspunkt i en stillingsbetenkning. Motivasjonsbrevet skal ha et omfang på maks 5 sider inklusiv litteraturliste. Motivasjonsbrevet skal ta utgangspunkt i stillingsbetenkningen. Det er viktig at søkeren redegjør for forskningsfeltet gjennom henvisning til relevant litteratur og tidligere forskning.

Nødvendige kvalifikasjoner

Den som tilsettes må ha hovedfag/mastergrad/ embetseksamen innen helsevitenskap og en relevant PhD grad. Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Kriterier for ansettelse i stilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig at søkerne har disputert i løpet av de siste fem årene.
 • Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, tidligere utviklingsarbeider og publikasjoner.
 • Det vil bli lagt vekt på motivasjonsbrevet og publikasjoner, samt relevans i forhold til aktuelt fag og forskningsmiljø i fakultetet.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1352 postdoktor, kr. 544 400 – 565 500 bto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • liste over publikasjoner
 • doktorgradsavhandlingen
 • motivasjonsbrev

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 29. november 2019.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

Søk stillingen