Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Postdoktor i karriereveiledning

Søknadsfrist: 01.10.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har ledig åremålsstilling som Postdoktor i karriereveiledning

Om stillingen

Ved Fakultet for Humaniora, Idrett og Utdanningsvitenskap er det fra 01.01.2021 ledig åremålsstilling som postdoktor innenfor karriereveiledning.

Stillingen er knyttet til Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, og nærmeste overordnede er p.t. instituttleder. Arbeidssted er studiested Drammen.

Om stillingen

Postdoc-stillingen er knyttet til forskningsgruppen i karriereveiledning ved USN og skal ha fokus på deltakerorienterte tilnærminger til forskning i karriereveiledning. Det ønskes prosjektforslag basert på tverrrfaglighet og kritiske tilnærminger (f. eks. feministisk teori, genealogi, kritisk teori, kritisk psykologi, normkritikk, postkolonial og antirasistisk teori).

Prosjektet skal utforske det ontologiske og epistemologiske grunnlaget i karriereveiledningsteori og -praksis, ved å undersøke hva som kan identifiseres som “karriere”. Forskningen skal 1) foreta en ny og kritisk gjennomgang av eksisterende karriereteorier og -modeller og 2) utvikle praktiske tilnærminger fra et kritisk perspektiv, basert på tverrfaglige temaer rundt makt, og bidra til å fremme «agency» til ulike samfunnsgrupper.

Forskningsprosjektet skal trekke inn det nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning (Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning, Kompetanse Norge 2019), samt eksisterende karriereveiledningspraksis på karrieresentrene, og basere seg på samarbeid om utvikling av praksis og tilnærminger. Forskningen vil utgjøre et innovativt bidrag til de ontologiske, epistemologiske og metodologiske diskusjonene rundt karriereteorier og karriereveiledningspraksis. Målet er at forskningen gjennom funn og resultater vil skape nye forståelser av “karriere”, som gir rom for alternative teoretiske, metodologiske og praktiske tilnærminger, basert på kritisk tradisjon.

På bakgrunn av ovenstående utarbeider søkeren et forslag til prosjekt som er gjennomførbart innenfor stillingens varighet. Ansettelse skjer for en periode på 3 år med 25% undervisningsplikt.

Den som ansettes vil få undervisningsansvar på master i karriereveiledning, og forventes å samarbeide og publisere sammen med andre medlemmer av forskningsgruppen.

For utfyllende opplysninger om stillingen, kan professor Rie Thomsen ved institutt for kultur, religion og samfunnsfag kontaktes via e-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

Søkere til postdoktorstillingen må ha norsk doktorgrad eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad i karriereveiledning eller annet relevant fagområde, med tydelig relevans for karriereveiledning. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen er ute.

Den som ansettes må ha en god forståelse av norsk muntlig og skriftlig, og kunne benytte et skandinavisk språk som arbeidsspråk, både ved samarbeid i forskergruppen, og til undervisning og veiledning i masterprogrammet i karriereveiledning.

Den som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

  • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver
  • Individuell kompetanseutviklingsplan og gode vilkår for kompetanse- og karriereutvikling for alle ansatte.
  • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
  • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
  • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Postdoktor (stillingskode 1352): NOK 508 800 – 650 200 i året. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For opplysninger om stillingen:

  • Professor II Rie Thomsen, e-post: [email protected] eller instituttleder Tone Strøm, mobil: 926 00 905

For opplysninger om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

1. Attesterte vitnemål fra høgskole/universitet

2. Ph.d.avhandlingen

3. Eventuelle andre vitenskapelige publikasjoner og liste over disse

4. Maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse pluss fremdriftsplan

5. Kontaktinformasjon til 3 referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp!

Søk stillingen