LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Postdoktor i hydrogensikkerhet

Søknadsfrist: 03.06.2022

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag har en ledig midlertidig stilling som Postdoktor i hydrogensikkerhet

Om stillingen

Ved Fakultet for Teknologi, Naturvitenskap og Maritime fag er det fra 01.08.2022 ledig en stilling som postdoktor innenfor hydrogensikkerhet.

Stillingen er knyttet til Institutt for Prosess, Energi og Miljøteknologi, og nærmeste overordnede er instituttleder. Arbeidssted er p.t. Campus Porsgrunn

Ansvar og arbeidsoppgaver

Arbeidet skal være innen eksperimentell forskning på fysiske effekter knyttet til utslipp av komprimert hydrogen. Målet med arbeidet er å utføre forsøk som gir bedre forståelse og mulig kvantitativ beskrivelse av muligheten til detonasjoner i hydrogenutslipp fra høytrykkstanker. Arbeidet er del av forskningsprosjektet SH2IFT-2 som er finansiert av NFR og ledes av SINTEF Industri.

Tilsetting skjer for en periode på to år.

Kvalifikasjoner

Søkere til postdoktorstillingen må ha norsk doktorgrad eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad innen 30.09.2022.

Kandidaten skal ha erfaring med eksperimentelt arbeid innen konsekvenser knyttet til ulykker og uønskede hendelser. Det er fordel å ha jobbet innen hydrogensikkerhet. Kandidaten skal ha publisert forskningsartikler innen teknisk sikkerhet og konsekvenser av uønskede utslipp av brennbare materialer.

Kandidaten bør ha erfaring med å designe og bygge forsøksoppsett. Erfaring med dataanalyse av forsøksresultater er sentralt for dette arbeidet.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

  • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
  • Godt sosialt miljø
  • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Postdoktor (stillingskode 1352): NOK 508 800 – 650 200 i året. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må i den sammenhengen regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig1.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Forskningsområdet kan ligge innenfor Lov om eksportkontroll. Søkere må derfor forventes å bli sikkerhetsklarert.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For opplysningar om stillinga:

For opplysningar om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken til høyre «Søk stillingen».

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

1. Attesterte vitnemål fra høgskole/universitet

2. Eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse

3. Kontaktinformasjon til 3 referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp!

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS