Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Postdoktor i folkehelsevitenskap

Søknadsfrist: 02.07.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en åremålsstilling i 100 % stilling som postdoktor i folkehelsevitenskap, tilknyttet Institutt for ernæring og folkehelse, for en periode på 3 år. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse.

Dette postdoktor prosjektet skal undersøke sammenhengen mellom levevaner og psykisk helse blant barn og unge i den norske befolkning ved bruk av eksisterende data. Postdoktorstillingen vil være tilknyttet forskningsgruppen Sustainable Lifestyle. Det forventes at den som får stillingen, deltar aktivt i forskningsgruppens arbeid.

Delstudier som inngår i postdoktor prosjektet:

 • Undersøke tverrsnittsammenheng mellom levevaner og psykisk helse blant et representativt utvalg av barn og unge i den norske befolkning
 • Undersøke sammenhengen mellom levevaner og livskvalitet, og vurdere effekten av en seks måneders livsstilsintervensjon rettet mot barn med overvekt og fedme, og deres familier, med tanke på livskvalitet
 • Undersøke hvorvidt ungdommers levevaner vedvarer inn i voksen alder (tracking), og i hvilken grad sunne levevaner i ungdomsårene påvirker psykisk helse i voksen alder

Prosjektet innebærer samarbeid med en rekke forskere med tilhørighet til ulike regionale, nasjonale og internasjonale organisasjoner. Ta kontakt med forskningsgruppeleder, Tonje Holte Stea, for å få tilsendt prosjektplan.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil bli hovedansvarlig for å bearbeide, kvalitetssikre og analysere ulike typer datasett samt formidle resultatene gjennom vitenskapelige publikasjoner i internasjonale tidsskrift og presentasjon på vitenskapelige konferanser. I tillegg ønskes det at kunnskapen formidles regionalt og nasjonalt til praksisfeltet gjennom seminar/konferanser relatert til folkehelsearbeid og Ungdata, samt som kunnskapsgrunnlag i studier som tilbys ved UiA.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Doktorgrad innen helserelaterte felt med relevans for prosjektet. Aktuelle søkere må ha fått godkjent avhandlingen innen søknadsfristen.
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne på engelsk og norsk
 • Erfaring med publisering i internasjonale vitenskapelige tidsskrift

Kriterier for ansettelse i stilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig at søkerne har disputert i løpet av de siste fem årene
 • Doktorgrad, utdanning og praksiserfaring som er relevant for temaområdene i prosjektet (levevaner, psykisk helse, livskvalitet, overvekt/fedme, livsstilsintervensjoner)
 • Relevant forsknings- og formidlingserfaring vektlegges
 • Erfaring med relevante statistiske analyser vektlegges
 • Erfaring med bearbeiding og kvalitetssikring av store datasett er en fordel

Personlige egenskaper

 • Stor arbeidskapasitet, gjennomføringsevne og resultatorientering
 • Gode evner til samarbeid på tvers av fag og organisatoriske linjer nasjonalt og internasjonalt
 • God evne til å formidle faglig stoff
 • Samarbeidsevner og personlig egnethet tillegges avgjørende betydning
 • Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • Et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1352 postdoktor, kr. 552 800 – 615 900 bto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • liste over publikasjoner
 • doktorgradsavhandlingen
 • eventuelt maksimalt 10 vitenskapelige arbeider og FoU-virksomhet som vedkommende vil ha tillagt særlig vekt ved bedømmelsen

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 2. juli 2019.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen