Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Postdoktor i ernæring og folkehelse

Søknadsfrist: 03.07.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en åremålsstilling i 100% stilling som postdoktor i ernæring og folkehelse, tilknyttet Institutt for ernæring og folkehelse, for en periode på 3 år. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Postdoktorstillingen vil være tilknyttet toppforskningssenteret Lifecourse Nutrition.

Arbeidsoppgaver

Personen som ansettes skal ha hovedansvar for første del av forskningsprosjektet Reducing the gap: From public health evidence to public health practice. I prosjektet skal en e-læringsplattform utvikles og implementeres i barnehager og helsestasjon i en middelstor kommune. E-læringsplattformen skal inneholde tidligere evaluerte og effektive intervensjoner med forskningsbasert informasjon og veiledning om ernæring i de tidlige fasene av livet, fra svangerskap til to-års alder. Eksempelvis intervensjonen «Barnas matmot» hvor barnehageansatte digitalt blir gitt pedagogiske verktøy for å få barn til å tørre å smake på ny og variert mat. Formålet med prosjektet er å bedre kostholdet til gravide, barnet i mors liv og de yngste barna i kommunen der plattformen implementeres. I prosjektet vil vi evaluere hvordan e-læringsplattformen implementeres og brukes i oppvekstsektoren (helsesøstre og barnehagepersonell) og blant sluttbrukerne (gravide, foreldre). Vi vil også gjennomføre en effektevaluering av kostholdsendring etter tiltaket. Postdoktoren vil jobbe med den første fasen i dette prosjektet, hvor e-læringsplattformen etableres i samråd med brukere. Postdoktoren vil videre jobbe med implementeringen av e-læringsplattformen i kommunen. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder vil bli brukt. En detaljert prosjektbeskrivelse fås ved henvendelse til Nina Øverby, [email protected].

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Doktorgrad innenfor relevant fagområde, fortrinnsvis i ernæring, folkehelse, helsefag, implementeringsforskning, eller annet relevant område. Aktuelle søkere må ha fått godkjent avhandlingen innen søknadsfristen.
 • God formidlingsevne muntlig og skriftlig
 • Erfaring med kvalitative forskningsmetoder

Kriterier for ansettelse i stilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med erfaring med både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
 • Det er ønskelig at den som tilsettes har disputert i løpet av de siste fem årene
 • Erfaring fra å jobbe i team

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendighet og egeninitiativ
 • Sterk gjennomføringsevne

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Å bli del av toppforskningssenteret Lifecourse Nutrition
 • Faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • Et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1352 postdoktor, kr. 552 800 – 615 900 bto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • Vitnemål med karakterer
 • Liste over publikasjoner
 • Doktorgradsavhandlingen
 • Eventuelt maksimalt 10 vitenskapelige arbeider og FoU-virksomhet som vedkommende vil ha tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • En beskrivelse av søkerens forskningsinteresse, og relevans for den utlyste stilling.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 3. juli 2019.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen