Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Doktorgradsstipendiat i innovasjonsledelse

Søknadsfrist: 02.01.2020

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Handelshøyskolen er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i innovasjonsledelse. Stillingen er tilknyttet Institutt for strategi og ledelse for en periode på tre år, eventuelt fire år med 25 % pliktarbeid. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med Handelshøyskolen, men fortrinnsvis i 2020.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Handelshøyskolen, som er AACSB akkreditert, er organisert i fire institutter hvor Institutt for strategi og ledelse er lokalisert ved Campus Kristiansand. Instituttet har for tiden 17 faste ansatte, i tillegg til 13 stipendiater og postdoktorer, samt tilknyttede toerstillinger. Det foregår betydelig forskningsaktivitet i organisasjons- og ledelsesfag ved instituttet.

Stillingen er finansiert av SFI prosjektet Offshore Mechatronics, i samarbeid med GCE NODE og Handelshøyskolen og arbeidet vil koordineres med disse partnerne.

Arbeidsoppgaver

Stipendiatstillingen er knyttet til fagområdet innovasjonsledelse, og stipendiaten skal studere forretningsmodellinnovasjoner muliggjort av digital teknologi i vareproduserende industri. I vareproduserende industri kan bruk av digital teknologi muliggjøre en transformasjon fra tradisjonelle produktorienterte forretningsmodeller til mer tjeneste- og ytelsesorienterte forretningsmodeller. Eksisterende forskning har fokusert på hvordan virksomheter må endre interne virksomhetsprosesser, samt organisasjonsstruktur og -kultur for å lykkes med en slik transformasjon. Nyere forskning har pekt på at komplekse forretningsmodellinnovasjoner muliggjort av digital teknologi ofte krever at mange aktører i økosystemet må endre forretningsmodellene samtidig på en koordinert måte. Mer forskning er imidlertid nødvendig for å forstå hvordan slike prosesser foregår. Spesielt aktuelt for stillingen er derfor forskning for å få en dypere forståelse for hvordan ulike aktører i økosystemet samarbeider i komplekse forretningsmodellinnovasjonsprosesser i vareproduserende industri, og hva slags kapabiliteter de utnytter i disse innovasjonsprosessene.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

 • utdannelse på masternivå, inkludert masteroppgave, innenfor et fagområde som er relevant for stillingen, fortrinnsvis med minst B som gjennomsnittskarakter
 • god evne til muntlig- og skriftlig fremstilling på engelsk og norsk

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Handelshøyskolen. Kandidater som er i avslutningsfasen av masterutdanning kan også søke.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant erfaring fra arbeidslivet
 • kunnskap om teorier om innovasjon og forretningsmodeller
 • gode kvalifikasjoner innen forskningsmetode, spesielt kvalitativ metode
 • ønskelig med mastergrad innen økonomi og administrasjon, industriell økonomi, teknologiledelse eller informasjonssystemer

Personlige egenskaper

 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • gode samarbeidsevner
 • stor arbeidskapasitet
 • evne til å jobbe besluttsomt og å levere i henhold til korte tidsfrister

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 479 600 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • vitnemål med karakterer
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave, alternativt en dato/tidsplan for avslutning av master
 • attester
 • eventuelle vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 5 sider, inklusiv litteraturliste. Skissen skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiver, metoder og fremdriftsplan innenfor den gitte rammen

Søknaden med CV, publikasjonsliste og bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes elektronisk, benytt linken " Søk stillingen".

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 2. januar 2020.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen