Ledig stilling ved SINTEF

PhD - Taredyrking som klimaløsning

Søknadsfrist: 31.10.2020

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Selskapet har 340 ansatte og har hovedkontor i Trondheim med avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

Vil du bli vår nye kollega?

"FNs klimapanel peker på at det er nødvendig å fjerne CO2 som allerede finnes i atmosfæren og havet for å begrense den globale oppvarmingen og oppfylle målene i Paris-avtalen. En slik fjerning av karbon kaller vi klimapositive løsninger.

Vi må lagre karbonet i en form og på en måte som gjør at det vil være utilgjengelig i flere hundre år, og løsningene man velger må være miljømessig og sosialt akseptable. For å gi oss tid til å utvikle mer permanente løsninger, forsker vi og på tiltak som lagrer karbonet i kortere tid. Dyrking av makroalger er en mulighet for å utvikle klimapositive produkter og løsninger, enten ved å erstatte produkter basert på fossile råstoffer (drivstoff, plast) eller råstoff produsert under mindre klimavennlige betingelser enn makroalger (fôrprotein), eller ved ulike former for fjerning og lagring av karbon.

I SINTEF jobber vi langs hele verdikjeden for makroalgedyrking. I vår satsing på Nye klimapositive løsninger ser vi blant annet på hvordan vi kan bruke havet og taredyrking for å bidra til å løse klimautfordringene.

Klimapositive løsninger er et relativt nytt område og det er et stort behov for forskning og utvikling. Vi forsterker derfor vårt team med en ph.d. på tema makroalgedyrking som klimapositiv løsning til faggruppen Akvatiske bioressurser ved avdelingen Miljø og nye ressurser. Vi forsker på nye marine ressurser, havbruksteknologi, overvåking og modellering, marint miljø og klimaløsninger.

Vi er vertskap for Norsk senter for planktonteknologi og Norsk senter for tang- og tareteknologi.

Vi ønsker nå å styrke faggruppen med en ph.d. student til vårt makroalgeteam.

Arbeidsoppgavene vil være innenfor følgende områder:

 • Ph.d. studie
 • Publisering
 • Markedsføring
 • Prosjektutvikling

Krav til stillingen som ph.d:

 • Mastergrad i marinbiologi/økologi/miljø/oseanografi
 • Kjennskap til forskning på marin miljøpåvirkning- og klimaeffekter
 • Erfaring med forsøksplanlegging og feltarbeid med makroalgedyrking er en fordel
 • Kjennskap til verdisetting av økosystemtjenester (kvotesystemer)
 • Faglig dyktig, engasjert, kreativ og nysgjerrig
 • Jobber selvstendig, men også godt i flerfaglige team og har god gjennomføringsevne
 • Behersker engelsk både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • Gode utviklings-/og karrieremuligheter
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i tverrfaglige team
 • Dyktige og trivelige kollegaer
 • Et levende og inspirerende fagmiljø som på flere områder er ledende i Europa
 • Internasjonale utfordringer og muligheter
 • Konkurransedyktig lønn og fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjon og forsikringsordninger

I SINTEF jobber vi for å utvikle teknologi for et bedre samfunn.

Kontorsted er Trondheim.

Kortfattet søknad med CV og karakterutskrifter sendes innen 31. oktober 2020.

Synes du dette virker spennende og vil høre mer?

Ta kontakt med:

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS