Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Overingeniør innen data

Søknadsfrist: 17.01.2020

Om stillingen

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig fast 100% stilling som overingeniør innen data.

Stillingen er knyttet til Institutt for mikrosystemer og nærmeste overordnede er instituttleder.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold.

Aktuelle arbeidsoppgaver og ansvar

 • drift og vedlikehold av laboratorier og lager
 • ivaretakelse av budsjettansvar for laboratoriene
 • innkjøp, drift, vedlikehold og oppsett av utstyr
 • oppsett og drift av tjenere og programvare for data- og elektronikklaboratoriene
 • delta i utvikling og gjennomføring av laboratorieøvelser, samt yte praktisk veiledning i studentenes gjennomføring av øvelser
 • gi støtte til studenter i ulike prosjekter, typisk bachelor- og masterprosjekter
 • yte støtte til andre fomål der det er behov for laboratoriearbeid innen data og/eller elektronikk

Kvalifikasjoner

 • ingeniørutdanning fra universitet eller høgskole innenfor data og/eller elektronikk minimum tilsvarende bachelorgrad og relevant praksis
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • gode (dokumenterte) IT-kunnskaper innenfor hardware og software
 • ønskelig med kunnskaper innen digital elektronikk

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • motivasjon og initiativ
 • fleksibilitet og serviceinnstilling
 • evne til å arbeide selvstendig og i team
 • evne til prioritering og orden i perioder hvor det er stort arbeidspress

Vi tilbyr

 • gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • godt sosialt miljø
 • god pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Overingeniør (kode 1087): NOK 504 700 - 615 900 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som tilsettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttleder Einar Halvorsen, tlf: 31 00 93 18

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen