Stilling:

Professor / dosent i samfunnsfagsdidaktikk eller i andre fag med relevans for grunnskolens samfunnsfag

Søknadsfrist: 18.11.2018

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.


Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har nærmere 450 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Pilestredet og på Kjeller. Vi tilbyr barnehagelærer-, grunnskole-/faglærer- og yrkesfaglærerutdanning, utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. På masternivå tilbyr vi barnehagepedagogikk, flerkulturell og internasjonal utdanning, IKT-støttet læring, skolerettet utdanningsvitenskap og yrkespedagogikk. Fakultetet har ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning og omfattende etter- og videreutdanning. Vi har en betydelig FoU-aktivitet knyttet til utdanningsområdene våre.

Grunnskolelærarar nyttar varierte pedagogiske metodar for å leggje til rette for læring hjå elevane. Målet er at elevane skal kunne utvikle seg og bruke evnene sine i eit fellesskap. Instituttet utdannar dessutan tospråklege faglærarar og faglærarar i idrett, friluftsliv og helse.

Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig fast stilling som professor/dosent i samfunnsfagsdidaktikk eller i andre fag med relevans for grunnskolens samfunnsfag med ansettelse 01.08.19. Les mer om fakultetet og instituttet her.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • drive forsknings- og utviklingsarbeid
 • være en inspirator for utvikling av forsknings- og utviklingsarbeid ved instituttet
 • legge til rette for forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • være en pådriver for å utvikle nye forskningsprosjekter og søke om ekstern finansiering sammen med kollegaer i fagmiljøet
 • spille en sentral rolle i arbeidet med å videreutvikle instituttets utdanninger, inklusive fordypningen i samfunnsfag
 • undervise og veilede på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og følge opp studenter i praksis
 • faglig-administrative oppgaver

De to grunnskolelærerutdanningene og masteren i skolerettet utdanningsvitenskap har fordypninger i fagdidaktikk i de fleste skolefagene. Den som ansettes, vil inngå i teamet av faglige ansatte rundt fordypningen i samfunnsfag.

Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid er sentralt ved fakultetet. Derfor er det viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger.

Vi søker deg som har

 • professor- eller dosentkompetanse i samfunnsfagsdidaktikk eller i andre fag med relevans for grunnskolens samfunnsfag som geografi, historie eller samfunnsvitenskapelige fag
 • innsikt i og kunnskap om samfunnsfagsdidaktikk og lærerutdanningsfaget samfunnsfag

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

Dette vil bli vektlagt

 • Forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Publikasjoner fra de siste fem årene vil bli vektlagt.
 • Erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering.
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets- og høgskolesektoren.
 • Pedagogiske evner og kvalifikasjoner.
 • Erfaring med faglig ledelse.
 • God digital kompetanse.
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kollegaer.
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på skandinavisk språk og engelsk. For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlige og skriftlige språkferdigheter dokumenteres.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Vi ønsker deg som

 • kan motivere medarbeidere og studenter
 • evner å lede faglige prosesser, studieutvikling og FoU-oppgaver
 • skaper gode samarbeidsrelasjoner og bygger relasjoner

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider med opplysninger om hvor de er publisert
 • inntil 15 vitenskapelige arbeider samlet med innholdsfortegnelse

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi kan tilby deg

 • interessante og utfordrende oppgaver i et aktivt og mangfoldig fagmiljø
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • norsk-kurs for ansatte og deres partner
 • relokasjonsstøtte, kulturelle kurs og on-boarding service
 • sentralt plassert arbeidssted i Oslo
 • gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, som professor i kode 1013 og dosent i kode 1532, fra kr 665 500,- til kr 893 900,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «Logg inn og søk stillingen».

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

Referansenummer: 18/08972

Kontakt

Søknadsfrist: 18.11.2018

Logg inn og søk stillingen