Stilling:

Førsteamanuensis II / Universitetslektor II innen byggeteknikk

Søknadsfrist: 07.11.2018

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.


Fakultetet tilbyr høgare utdanning innan tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forskings- og utviklingsaktivitetar på desse fagfelta. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studentar og om lag 280 tilsette, og held til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utanfor Lillestrøm.Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorstudium i ingeniørutdanning og et masterstudium, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Instituttet har om lag 38 ansatte og om lag 600 studenter.

Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for Bygg- og energiteknikk, har etablert et nytt sivilingeniørstudium/masterstudium innen bygg – og konstruksjonsteknikk. Vi har høye ambisjoner om å utdanne masterkandidater med meget høy ingeniørfaglig kompetanse som er etterspurt i byggenæringen.

Institutt for bygg- og energiteknikk har ledig en midlertidig 20% stilling som førsteamanuensis II / universitetslektor II og søker deg som har solid og bred faglig kompetanse og erfaring som rådgivende ingeniør i byggteknikk. Du er en sterk fagperson fra byggenæringen i Norge som kan bidra til å styrke samarbeidet mellom instituttet og byggenæringen og bidra til profesjonsrelevant utdanning og forskning innen fagområdet.

Ansettelsen er på åremål og åremålsperioden er på fire år fra tiltredelse. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

Undervise masterstudenter i byggetekniske emner, i tillegg til å veilede i bachelor- og masteroppgaver innen fagfeltet. Undervisningen foregår på engelsk. Det må også påregnes noen administrative oppgaver.

Vi søker deg som har

 • Ph.D eller master innen bærekraftige bygninger og materialer eller lignende vitenskapelig felt
 • faglig høy kompetanse innen bærekraft, livsløpsanalyse (LCA) og livsløpslevetid (LCC)
 • kompetanse innen byggteknikk, bygnings- og urbanfysikk og bygningsmaterialer er en stor fordel
 • jobb innenfor byggenæringen i Norge og solid erfaring som rådgivende ingeniør i byggteknikk eller lignende
 • meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne på et skandinavisk språk og engelsk
 • erfaring fra undervisning og veiledning av studenter er en fordel

Det er en fordel at du har

 • erfaring med undervisning og veiledning av studenter
 • dokumentert pedagogisk utdanning.

Har du ikke dokumentert praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi ønsker deg som

 • evner å motivere og inspirere studenter
 • er fleksibel, løsningsorientert og har en pedagogisk tilnærming
 • evner å forklare kompliserte emner på en enkel og lettfattelig måte

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering

Søkere som ikke tidligere har vært kompetansevurdert vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg oppnevnt av OsloMet.

Alle søkere må innen søknadsfristen laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive Ph.D-avhandlingen din.
 • Søkere som er kompetansevurdert må legge ved vurderingen eller en bekreftelse.

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt [email protected]

Vi kan tilby deg

 • Norges tredje største og mest urbane universitet
 • et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø preget av faglig samarbeid
 • muligheter for faglig utvikling
 • gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Vitalis Pavlovas, +47 67 23 87 53.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, førsteamanuensis stillingskode 1011 NOK 525 200 – 682 200 pr. år i 100% stilling og universitetslektor stillingskode 1009 NOK 449 400-586 500 pr. år i 100% stilling. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 07.11.2018

Ref: 18/ 09026

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

Logg inn og søk stillingen