Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Vitenskapelig assistent - Fagavdeling for Helse-, Utviklings- og Personlighetspsykologi

Søknadsfrist: 01.08.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeiler psykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 75 faste vitenskapelig ansatte, ca. 70 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.

Psykologisk institutt

Om stillingen

Det er ledig en midlertidig stilling som vitenskapelig assistent ved Fagavdeling for helseutviklings- og personlighetspsykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Stillingen er knyttet til prosjektet «Pre- og post-operative psykologiske intervensjoner for å forebygge smerte og utmattelse etter brystkreftkirurgi». Se her for nærmere beskrivelse av prosjektet. Tilsettingen er midlertidig for perioden 15.08.20 – 15.08.21, med mulighet for forlengelse. Den tilsatte vil jobbe på timebasis, med omfang tilsvarende en 10-15% stilling.

Det primære målet med forskningsprosjektet er å forebygge utviklingen av kroniske smerter etter kirurgi ved hjelp av psykologiske metoder, inkludert medisinsk hypnose. Prosjektet er finansiert av Kreftforeningen og ledes av Silje Endresen Reme og Henrik Børsting Jacobsen.

Vi søker etter en viderekommen psykologstudent ved profesjonsstudiet som kan bidra med å gjennomføre den pre-operative hypnosen. Andre arbeidsoppgaver som feks administrative forskningsoppgaver kan også bli aktuelt, men den primære arbeidsoppgaven innebærer praktisk gjennomføring av den pre-operative hypnosen på Aker sykehus.

Kvalifikasjonskrav

  • Søkere må være på profesjonsstudiet og ferdig med 6. semester
  • Søkere bør ha interesse for klinisk pasientbehandling generelt og hypnose spesielt.
  • Det er en fordel om søkeren har klinisk erfaring fra studiet eller andre steder.
  • Arbeidsoppgavene innebærer kontakt med pasienter i en sårbar fase. Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og klinisk skjønn er dermed viktige personlige egenskaper.Opplæring og godkjent trening er en forutsetning for stillingen

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadsbrev (maks 1 side)
  • CV (fullstendig oversikt over utdanning og faglig arbeid)
  • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
  • Minst to referanser (navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på faglig bakgrunn, motivasjon for å søke stillingen og personlige egenskaper. Det vil bli gjennomført intervjuer med utvalgte kandidater.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Samlet ansettelsestid i stilling som vitenskapelig assistent kan ikke overstige to år og stillingen kan ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse.

Se forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen