Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Vitenskapelig assistent - Det samfunnsvitenskapelig fakultet

Søknadsfrist: 02.08.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeiler psykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 75 faste vitenskapelig ansatte, ca. 70 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.

Psykologisk institutt

Om stillingen

Psykologisk institutt skal ansette flere vitenskapelige assistenter i deltidsstilling for en periode på 1-2 år. Dette er 20 % stillinger som passer fint for deg som er student og ønsker en relevant deltidsjobb ved siden av studiet. Vi trenger assistenter med ulik kompetanse for å støtte forskningen ved instituttet. Arbeidsoppgavene kan for eksempel være; bistand til datainnsamling (utvikling av spørreskjema mm), forberedelse av data for analyser, intervjuer, transkribering, rekruttering av deltakere i forskning, koordinering av datainnsamling, programmering og annet praktisk prosjektarbeid. I denne runden trenger instituttet også assistenter spesielt knyttet til laboratorievirksomheten. Som assistent må du være forberedt på å jobbe mot flere forskere og løse ulike arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum bachelorgrad i psykologi eller annet relevant fag
 • Interesse for forskning
 • Arbeidserfaring fra overnevnte oppgaver er en fordel
 • Kandidaten bør beherske norsk flytende

Personlige egenskaper

Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på personlige egenskaper som:

 • evne til samarbeid
 • fleksibilitet
 • engasjement
 • evne til å planlegge
 • eventuell spesialkompetanse

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen) inntil 400 ord.
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Minst to referanser (navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på faglig bakgrunn, motivasjon for å søke stillingen og personlige egenskaper. Det vil bli gjennomført intervjuer med utvalgte kandidater.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Samlet ansettelsestid i stilling som vitenskapelig assistent kan ikke overstige to år og stillingen kan ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse.

Se forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen