Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor i utøvende musikk

Søknadsfrist: 16.03.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for musikkvitenskap underviser musikkvitenskap på alle nivåer og deltar i forskning innenfor en rekke felter, med et særlig fokus på musikkhistorie og estetikk, populærmusikk og kulturanalyse, og musikkognisjon og -teknologi. Instituttet har cirka 50 ansatte, inkludert stipendiater og postdoktorer og tar opp tilsammen 90 bachelor- og masterstudenter hver høst.

Tre 20%-stillinger ved Institutt for musikkvitenskap

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Om stillingene

Tre 20% stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i utøvende musikk er ledig ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo:

 • Universitetslektor i rytmisk gitar/ensembleundervisning (20%)
 • Universitetslektor i rytmisk bass/ensembleundervisning (20%)
 • Universitetslektor i rytmisk sang/ensembleundervisning (20%)

De som ansettes skal gi regelmessig individuell- og gruppeundervisning og veiledning innen sitt fagområde både på bachelor- og masternivå. Andre arbeidsoppgaver inkluderer forberedelser og gjennomføring av opptaksprøver og eksamenskonserter, og det forutsettes at de som ansettes jobber i team med andre lærere og tar initiativ til faglig utvikling på sitt fagområde.

Stillingene er tillagt 75 % undervisning, 19 % faglig utviklingsarbeid og 6 % administrasjon. Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning i musikk, eller dokumentert anerkjent kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid av et visst omfang
 • kompetanse og erfaring, med høyt profesjonelt nivå innen sitt instrument
 • relevant pedagogisk erfaring/undervisningserfaring fra universitet og høgskole
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • særlig relevant pedagogisk erfaring/undervisningserfaring fra universitet og høgskole. Se Hvordan dokumentere din undervisningskompetanse
 • erfaring fra fleksibel læring, masterclass/gruppe/ensemble-undervisning
 • relevant erfaring, virksomhet og nettverk som profesjonell utøver i norsk musikkliv
 • evne til og erfaring med samarbeid med andre lærere
 • faglig kompetanse

Det forutsettes at dersom den som tilsettes ikke behersker et skandinavisk språk, må vedkommende innen to år beherske norsk tilstrekkelig til å kunne delta aktivt i alle funksjoner stillingen innebærer.

Vi tilbyr

 • årslønn som universitetslektor kr 446 900 – 537 700 (avhengig av kompetanse)
 • årslønn som førstelektor kr 512 700 – 600 200 (krever doktorgrad eller tilsvarende)
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • mulighet til å søke om opprykk til førstelektor og dosent på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden, fortrinnsvis i pdf-format:

 • søknadsbrev
 • CV

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk. Vitnemål, attester og annen dokumentasjon vil eventuelt etterspørres senere.

Det benyttes intervju og prøveundervisning i tilsettingsprosessen.

Vi viser også til regler knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen