Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor 50% i klinisk psykologi ved IPT

Søknadsfrist: 23.02.2020

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Psykologisk institutt, Avdeling for klinisk psykologi, Klinikk for Integrativ Psykoterapi

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeiler psykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 75 faste vitenskapelig ansatte, ca. 70 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Om stillingen

Ved Psykologisk institutt lyses det ut en 50 % stilling som Universitetslektor (SKO 1009) i klinisk psykolgi.

Stillingen innebærer ferdighetsopplæring og undervisning på praktikum ved Klinikk for Integrativ Psykoterapi (IPT), samt undervisning på andre kliniske emner. Undervisningen skal være basert på en integrasjon av forskning, teori og praksis. Den praktiske opplæringen foregår ved bruk av direkte overføring av student-terapier og bruk av reflekterende team. Den som tilsettes må kunne delta i administrativt arbeid ved IPT-klinikken, og inngå i sensurarbeid.

Mer om stillingen

Stillingen er en undervisningsstilling.

Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Nødvendige kvalifikasjoner for stillingen:

 • Godkjent spesialist i klinisk voksenpsykologi
 • Veiledningserfaring
 • Erfaring med undervisning på universitets-/spesialistnivå
 • Har et integrativt og kontekstuelt perspektiv på psykoterapi
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning
 • Personlig egnethet

Det er ønskelig at søkeren også har:

 • Administrativ erfaring
 • Erfaring fra offentlig psykisk helsevern
 • Erfaring med skriftlig og muntlig formidling

Det forutsettes at søkere behersker norsk, skriftlig og muntlig.

Søknaden vil bli vurdert på bakgrunn av kvalifikasjonskravene over og er generelle vitenskapelige kriterier. Etter rangering kan søkere bli innkalt til intervju, hvor personlig egnethet vil bli vektlagt i vurderingen.

Vi tilbyr

 • Lønn fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 615 900 til kr 679 000 i 100 % stilling avhengig av kompetanse, i stilling som Universitetslektor (SKO 1009)
 • Faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Evt. publikasjonsliste
 • Redegjørelse for klinisk efaring og spesialisering, samt for veiledning og undervisning i klinisk psykologi
 • Referanser (maksimum 3)

Søknaden må inneholde fullstendige opplysninger om utdanning, arbeidserfaring, kompetanse, administrativ erfaring og eventuell annen kvalifiserende virksomhet.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet.

Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det benyttes intervju og prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritestbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen