Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Instruktørtannleger (med og uten spesialitet)

Søknadsfrist: 20.09.2021

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det odontologiske fakultet (OD) er et av Europas ledende odontologiske fagmiljøer. Fakultetets forskere bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt og i samarbeid med nasjonale og internasjonale anerkjente forskningsgrupper.


Utdanningen er forankret i medisinen og biologien og med omfattende klinisk ferdighetstrening. Vi utdanner fremtidens tannleger og tannpleiere som tar et helhetlig behandlingsansvar for pasienten. Fakultetet tilbyr også ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Fakultetet er Norges største tannklinikk med ca. 50.000 pasientbesøk årlig, har ca. 450 ansatte og 450 studenter, og består av to institutter; Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Vi har ledig faste deltidsstillinger som instruktørtannleger ved Det odontologiske fakultet, Institutt for klinisk odontologi. Instituttet har tre klinikker: Klinikk for allmenn odontologi-voksen, Klinikk for allmenn odontologi-barn og Klinikk for spesialbehandling. I tillegg har instituttet et ferdighetssenter med propedeutisk trening på Gaustad.

Vi søker både allmenntannleger uten spesialitet og tannleger med spesialitet innenfor ulike spesialområder.

Stillingsandel kan variere noe, med minste stillingsprosent på 20%.

Vennligst oppgi i søknaden hvor du ønsker å jobbe, aktuelle ukedager og evt spesialitet.

Arbeidsoppgaver

Primærrollen som instruktørtannlege (uten spesialitet) er å være å være en god rollemodell for studentene og å undervise og veilede studenter i forhold tilnærmet likt det de vil møte i allmennpraksis innenfor barn- og voksenbehandling. Instruktørtannlegen skal gi praktisk undervisning og bistand i den tekniske utførelsen av faget. Videre skal instruktørtannlegen undervise innen forebygging av sykdom, pasientkommunikasjon, hygiene, journalføring og dokumentasjonskrav, pasientrettigheter inklusive trygdeytelser og økonomiske forhold knyttet opp til pasientbehandlingen i forhold til aktuell pasient.

For stillingene med spesialitet inngår det også teoretisk og klinisk undervisning av spesialistkandidater, master- og bachelorstudenter i samarbeid med de øvrige fagavdelingene.

Kvalifikasjonskrav

 • Cand.odont/mastergrad i odontologi og norsk autorisasjon som tannlege
 • Arbeidserfaring som tannlege (minimum 2 år)
 • Må kunne delta i behandling av alle pasientgrupper
 • Må kunne norsk eller et annet skandinavisk språk flytende, både skriftlig og muntlig

For spesialist-stillingene kreves det i tillegg spesialistutdanning innen aktuell fagdisiplin og arbeidserfaring som spesialist.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt, og vi søker deg som har god evne til kommunikasjon og evne til å lære fra deg. Videre må du være bevisst ditt ansvar som rollemodell, ha gode samarbeidsevner og være fleksibel.

Vi tilbyr

 • Instruktørtannleger uten spesialitet plasseres i stillingskode 1015, og lønnes mellom kr 563 900 og 604 700.
 • Instruktørtannleger med spesialitet plasseres i stillingskode 1353, og lønnes mellom kr 604 700 og 650 300.
 • God pensjonsordning
 • Gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for å søke)
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknad med vedlegg sendes inn via UiOs rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Universitetet i Oslo har en overtakelsesavtale for alle ansatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS