Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forskningsassistent - ARENA Senter for europaforskning

Søknadsfrist: 05.11.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


ARENA Senter for europaforskning er et flerfaglig forskningssenter med fokus på forskning om den europeiske union som ramme for en ny politisk orden i Europa. ARENA deltar i en rekke internasjonale nettverk og er engasjert i flere større forskningsprosjekter. Forskningen er organisert langs fire dimensjoner; 1. Den institusjonelle-administrative dimensjon, 2. Den konstitusjonelle-demokratiske dimensjon, 3. Den kunnskapsmessige og kulturelle dimensjon og 4. Den eksterne dimensjon. Temaene som studeres strekker seg fra EU-institusjonenes virkemåte, muligheten for et demokratisk og effektivt styringssystem i Europa, effekter av EU på nasjonalstaten, utviklingen av en europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, utdannings- og forskningspolitikk og Norges rolle i det nye Europa.

Om stillingen

ARENA Senter for europaforskning ønsker søkere til 100% stilling som forskningsassistent (SKO 1020). Stillingen er ledig omgående og for en periode på to år.

ARENA er et forskningssenter ved Det samfunnsvitenskapelege fakultet ved Universitetet i Oslo. Senteret har som hovedmål å videreutvikle miljøet som et nasjonalt tyngdepunkt for forskning på politisk integrasjon i Europa og som et av de ledende miljøene på dette området internasjonalt.

ARENA koordinerer og deltar i flere internasjonale forskningsprosjekter og nettverk finansiert av EU og Norges forskningsråd (NFR). I 2021 har vi flere større ARENA-koordinerte prosjekter som EU Differentiation, Dominance and Democracy (EU3D), Differentiation: Clustering Excellence (DiCE), og de nystartede NFR-prosjektene European integration and national law: A theory of administrative behaviour in complex institutional settings (COMPLEX) og The Politics of European and American Single-Market Governance (SINGLEMARKETS), med flere. Se også ARENAs nettsider: www.arena.uio.no.

Om stillingen

Forskningsassistentens arbeidsoppgaver vil være varierte og innebærer vitenskapelig assistanse til enkeltforskere, drift av prosjekter og andre administrative oppgaver knyttet til den generelle driften av senteret.

De mest sentrale oppgavene vil være klargjøring av vitenskapelige manuskripter til artikler, bøker og senterets working paper- og rapportserier (ARENA, EU3D, PLATO) (litteratursjekk, formattering og publisering), samt støtte til organisering av arrangementer, herunder møter, seminarer, workshops og større konferanser.

Arbeidet omfatter også støtte til senterets forskere med datainnsamling, koding og analyse, litteratursøk, og også formidling og nettpublisering i tillegg til andre praktiske oppgaver.

Vi søker en person med erfaring og interesse for slike oppgaver og gjerne for ARENAs forskningsfelt. Opplæring vil bli gitt. Arbeidsspråket på ARENA er engelsk, men det er også nødvendig med god kunnskap i norsk eller et annet skandinavisk språk.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad innen samfunnsfag, jus eller humaniora
 • Kunnskap om eller utdanning innen ARENAs forskningsfelt
 • Grunnleggende kunnskap om EU og gjerne interesse for forskning på europeisk integrasjon og EU
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk, inkludert rettskriving og grammatikk
 • Svært god kjennskap til tekstredigering og erfaring med Word på avansert nivå
 • God kjennskap til norsk eller andre skandinaviske språk
 • Erfaring med organisering av arrangementer er en fordel
 • Erfaring med datainnsamling og systematisering av store mengder data er en fordel
 • Erfaring fra øvrige arbeidsoppgaver som ferdigstillelse av manuskripter, formidling og nettarbeid teller også positivt
 • Kjennskap til og erfaring med Excel, statistikkprogram, publiseringsløsninger for nett og andre relevante programmer er en fordel.

Personlige egenskaper

Vi søker en person som

 • er grundig, pålitelig og fleksibel, med øye for detaljer
 • har evne til å ta ansvar og initiativ og arbeider selvstendig
 • vil kunne jobbe under tidspress og håndtere flere oppgaver samtidig.

Vi tilbyr

 • En variert stilling i et aktivt, internasjonalt forskingsmiljø
 • Et hyggelig og faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til stillingskode SKO 1020: kr. 468 300 - 491 200 avh. av kompetanse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål med karakterutskrifter
 • Referanser (navn og kontaktinformasjon).

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Kontaktinformasjon

Kontakt Administrativ leder Ida Hjelmesæth ved spørsmål om stillingen.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS