Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forsknings- og formidlingskoordinator (vitenskapelig assistent) - The Heritage Experience Initiative (HEI)

Søknadsfrist: 10.12.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) består av tre fag som hver på sin måte gransker fortiden. Instituttet har et internasjonalt orientert miljø i arkeologi, landets eneste utdanning i konservering og Nordens største historikermiljø. Instituttet har i underkant av 100 ansatte, inklusive stipendiater og postdoc. Undervisningen omfatter arkeologi fra steinalder til middelalder, gjenstands- og malerikonservering, og historie fra antikken til vår tid.

Om stillingen

En 50 % stilling som vitenskapelig assistent (SKO 1020) er ledig fra 1. januar 2021 til 31. desember 2022 ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo.

Stillingen er knyttet til HEI, The Heritage Experience Initiative.

HEI er en strategisk satsning ved Det humanistiske fakultet i perioden 2019-2023.

Arbeidet består i å være HEIs forsknings- og formidlingskoordinator. Personen som ansettes vil jobbe tett med HEIs prosjektleder og lederne av HEIs fem arbeidsgrupper, med koordineringsansvar for innsamling av relevant kildemateriale til forskergruppene, gjennomgang av relevant faglitteratur og presentasjon av funn for forskergruppene. I tillegg inngår koordineringsansvaret for HEIs årlige Kulturarvdag og HEIs internasjonale studentkonferanse, hvor den som ansettes skal være et bindeledd mellom aktører i kulturarvsektoren og UiOs forskere, undervisere og studenter.

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført mastergrad i arkeologi, med minimumskarakter B (ECTS karakterskala)
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og et skandinavisk språk (norsk, dansk eller svensk)
 • Personlig egnethet og motivasjon for arbeidsoppgavene

Det er en fordel med bred erfaring fra kulturarvssektoren.

Personlige egenskaper

 • Fleksibilitet
 • Selvstendighet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Søknadene vil bli vurdert på bakgrunn av kvalifikasjonene over. Det vil bli benyttet intervjuer og innhenting av referanser i rekrutteringsprosessen.

Det forutsettes at den som ansettes behersker norsk, svensk eller dansk som arbeidsspråk ved tiltredelse.

Stillingen kan ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt som vitenskapelig assistent, stipendiat eller har oppnådd tilsvarende kompetanse.

Vi tilbyr

 • lønn kr 456 400 per år (i 100 % stilling)
 • deltagelse i en spennende, tverrfaglig undervisnings- og forskningssatsning
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • mulighet for faglig fordypning og kompetansehevning
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner, motivasjon for stillingen og gir en kort beskrivelse av egen forskning
 • Curriculum Vitae (med fullstendig oversikt over utdanning, ansettelser, og relevant erfaring)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det benyttes intervju og innhenting av referanser i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Innenfor sin normale arbeidsplikt og i samsvar med sin faglige kompetanse kan den som ansettes også bli pålagt arbeid utenfor sitt institutt. Ansettelsen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Vi viser til regler knyttet til ansettelse i stilling som vitenskapelig assistent.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle ansatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS