Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Administrativ koordinator (Avdelingsleder) - Center for Sustainable Healthcare Education (SHE)

Søknadsfrist: 30.11.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 1850 ansatte (ca. 1200 årsverk) og ca. 2000 studenter.


Center for Sustainable Healthcare Education (SHE) ble opprettet i 2020 som et senter for fremragende utdanning (SFU). SHE skal utvikle og implementere utdanning og kurs som ruster studentene til å bli globalt bevisste helsearbeidere, og gi helsefag- og medisinstudenter verktøy til å ta bærekraftige beslutninger i arbeidshverdagen

Om stillingen

Vi søker en administrativ koordinator (avdelingsleder) til Center for Sustainable Healthcare Education (SHE) . Stillingen hører under Det medisinske fakultet.

I det første året vil stillingen være 50 %, og deretter 100 %.

Stillingen vil være en sentral administrativ støttestilling for senteret. Den administrative koordinatoren vil i samråd med senterledelsen ivareta den daglige driften ved SHE og rapporterer til fakultetsdirektøren

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til oppbygging og utvikling av senteret
 • Ivareta og koordinere senterets administrative oppgaver
 • Økonomisk og faglig rapporteringsvirksomhet for senteret
 • Informasjonsarbeid og overordnet ansvar for senterets webside
 • Administrere og koordinere senterets møter, seminarer og konferanser/workshops
 • Sekretariatsfunksjon for senterets ledergruppe og styre
 • Bidra med administrativ støtte til fagansatte ved senteret
 • Samordne aktiviteter med andre SFU sentre på UiO og nasjonalt
 • Samhandle med støtteenhetene på fakultetet (økonomi, personal, kommunikasjon og studieseksjon)

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning på masternivå
 • Dokumentert bred erfaring innenfor den skisserte oppgaveporteføljen
 • Meget god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk
 • God kjennskap til organisasjonsstrukturer på universitetet og fakultetsnivå
 • Erfaring med etablering, utvikling og drift av tilsvarende enheter
 • Erfaring med arbeid med nettsider, forståelse for strategisk og operativ bruk av kommunikasjonskanaler
 • Erfaring med kommunikasjons- og informasjonsarbeid ved UiO eller fra universitets- og høgskolesektoren for øvrig vil være en stor fordel

Personlige egenskaper

 • har god evne til selvledelse
 • er strukturert, godt organisert og har god gjennomføringsevne
 • er effektiv, engasjert og initiativrik
 • har evne til å raskt sette seg inn i nye utfordringer
 • har utpreget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er serviceinnstilt, fleksibel og positiv

Personlig egnethet og gode referanser fra tidligere arbeidsgivere vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • en variert og spennende stilling
 • for den rette kandidat vil det være betydelige muligheter for kompetanseutvikling
 • lønn som avdelingsleder kode 1407 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 586 500 og 694 400, avhengig av kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, relevant yrkespraksis og eventuelt annen kvalifiserende virksomhet)
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Tittel: Senterleder Kristin Heggen, mobil: 995 75 450
 • Tittel: Styreleder Eivind Engebretsen, mobil: 924 25 231
 • Tittel: fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler, mobil: 974 83 184

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS