Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forskningssykepleier / Ledende forskningstekniker

Søknadsfrist: 28.05.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeiler psykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 75 faste vitenskapelig ansatte, ca. 70 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.

Om stillingen

Det er ledig en fulltidsstilling som forskningssykepleier/ledende forskningstekniker (SKO 1514) ved Research Center for Lifespan Changes in Brain and Cognition LCBC (www.oslobrains.no), ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Stillingen er primært knyttet til pågående lengdesnittsprosjekter om forholdet mellom endring i hjernestruktur, -aktivitet og kognitive funksjoner, hos deltagere i ulike aldersgrupper. Tilsettingen er fast, men er avhengig av eksterne prosjektmidler.

Forskningssenteret

LCBC er et aktivt, tverrfaglig forskningssenter med rundt 30 fulltidsstillinger, inkludert 3 professorer, 2 førsteamanuenser, 4 postdoktorer, 6 PhD stipendiater, 5 ingeniører - og forskere og flere fulltids og deltids forskningsassistenter, i tillegg til støttepersonell og assosierte internasjonale forskere. Vårt overordnede forskningsmål er å bidra til bedre forståelse av endringer i hjernen og kognitive funksjoner fra fødsel, gjennom utvikling og til høy alder, i friske personer og i ulike pasientgrupper.

Prosjektene

LCBC driver flere store longitudinelle forskningsprosjekter der til sammen rundt 2000 deltagere følges med repeterte undersøkelser. Disse undersøkelsene inkluderer kognitiv og nevropsykologisk testing, hjerneavbildning og en rekke andre psykologiske og biologiske mål. Formålet med prosjektene er bedre å forstå hvilke endringer i hjernen og våre kognitive funksjoner som skjer gjennom utvikling og gjennom voksenlivet, og å finne ut hvilke faktorer som ser ut til å være av størst betydning. De fleste deltagerne i prosjektene er friske frivillige, mens noen vil ha ulike biomedisinske risikofaktorer som kan ha innflytelse på hjerne og kognisjon. Prosjektene er finansiert fra Det europeiske forskningsrådet, Norges forskningsråd, Nasjonalforeningen for folkehelse, Psykologisk Institutt og Universitetet i Oslo.

Vi innhenter per i dag ulike fysiske mål, inkludert blodprøver og spyttprøver. Helserelaterte og biologiske data som innhentes er sentrale for senteret og i stillingenen inngår oppfølging og videreutvikling av vår somatiske lab. I tillegg inngår ansvar for tilbakemelding om helseforhold til våre deltakere, og stillingen har en koordinerende og oppfølgende rolle i dette arbeidet. Smittevern knyttet til labarbeid og interaksjon mellom ansatte og forskningsdeltagere, og i stillingen inngår oppfølging og videreutvikling av smittervernstiltak i samarbeid med senterets ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for somatisk lab, inkludert innhenting og lagring av biologiske prøver
 • Ansvar for senterets kommunikasjon utad via nettressurser, inkl. til forskningsdeltagere
 • Oppfølging av tilbakemelding til forskningsdeltakere
 • Rekruttering og testing og av deltagere.
 • Forberede for MR-scanning på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Noe skåring og punching av data
 • Smittevernsarbeid, inkludert koordinering og videreutvikling
 • Opplæring av senteransatte i testing og rutiner
 • Noe kvalitetssikringsarbeid
 • Jobbe tett med forskere, postdoktorer og stipendiater rundt gjennomføring og noe analyse av data

Dette er derfor en viktig stilling for forskningen som gjøres i senteret, og vil gi et unikt innblikk i moderne human nevrovitenskapelig forskning. Kandidaten vil jobbe tett med alle de andre forskerne i gruppen, og være en integrert del av mye av aktiviteten ved LCBC.

Kvalifikasjonskrav

 • Søkere må ha gjennomført bachelor i sykepleie, øvrig utdannelse innen helsefag kan være en fordel
 • Søkere må ha noe erfaring fra forskningsrelatert arbeid
 • Søkere må ha erfaring fra og interesse for arbeid med mennesker
 • Søker må ha interesse for nevropsykologi
 • Søker må ha erfaring med og interesse for smittevernsarbeid
 • Entusiasme, fleksibilitet, arbeidskapasitet, evne til samarbeid og kommunikasjon er viktige personlige egenskaper.
 • Arbeidsoppgavene innebærer kommunikasjon med og testing av deltakere i alle aldersgrupper, også barn og deres familier, og det er et krav at søker har meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Flere av forskerne som kandidaten vil jobbe tett med snakker engelsk, så god beherskelse av muntlig engelsk er også en forutsetning.

Personlige egenskaper

 • Det er viktig med stor motivasjon og ønske om å bidra til forskning innen nevropsykologi/ nevrovitenskap
 • Du må trives med å jobbe tett med mange kolleger, men samtidig være selvstendig
 • Nøyaktighet og pålitelighet er nødvendige egenskaper
 • Du bør like forholde deg til forskningsdeltagerne i prosjektene
 • Trives med testing og andre relevante undersøkelser.
 • Det er en fordel å ha erfaring fra arbeid med mennesker.
 • Arbeid med barn og eldre vil være en klar fordel, men opplæring i de spesifikke metodene som brukes vil bli gitt

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev med informasjon om motivasjon for å søke stillingen, beskrivelse av bakgrunn og interesser
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og karakterutskrifter, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på faglig bakgrunn, motivasjon for å søke stillingen og personlige egenskaper.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen