Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat - Seksjon for samfunnsodontologi

Søknadsfrist: 03.07.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det odontologiske fakultet (OD) er et av Europas ledende odontologiske fagmiljøer. Fakultetets forskere bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt og i samarbeid med nasjonale og internasjonale anerkjente forskningsgrupper.

Utdanningen er forankret i medisinen og biologien og med omfattende klinisk ferdighetstrening.

Vi utdanner fremtidens tannleger og tannpleiere som tar et helhetlig behandlingsansvar for pasienten. Fakultetet tilbyr også ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Vår forskning spenner vidt fra ren basalforskning, via forskning i skjæringspunktet mellom basalfag og klinisk forskning og til anvendt samfunnsmedisinsk forskning. Vi utdanner tannleger, tannpleiere og spesialister. Vi har 420 studenter og ca 270 årsverk når det gjelder ansatte, og driver Norges største tannklinikk med rundt 50.000 pasientbesøk i året. Fakultetet består av to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Om stillingen

Det odontologiske fakultet, Seksjon for samfunnsodontologi, Universitetet i Oslo har ledig stilling som stipendiat for en periode på 4 år innen samfunnsodontologi.

 • En stipendiat som er ansatt i en 4-årig stilling har 25 % pliktarbeid hvert år, noe som tilsvarer 424 timer i året. Stipendiaten avtaler med enhetsleder og veileder tidlig etter ansettelse hvordan arbeidsplikten skal fordeles i løpet av fire år. Det første året bør stipendiaten i samarbeid med veileder sette opp en plan for arbeidet med forskerkurs, seminardeltakelse og avhandling.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten allerede har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når tilsettingen bygger på tidligere tilsettingsforhold i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir 3 år. Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se nettside.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves Mastergrad i odontologi 
 • Norsk autorisasjon som tannlege og relevant klinisk praksis 
 • Mastergrad i samfunnsøkonomi eller tilsvarende.
 • Erfaring innen analyse av data
 • Det kreves god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk 
 • Kunne tilegne seg nye metoder og fagstoff på kort tid
 • Kunne tilegne seg nye metoder og fagstoff på kort tid
 • Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlige og mellommenneskelige egenskaper
 • Motivasjon for stillingen, ambisjoner og potensial for forskning vil også telle ved vurdering av kandidatene

I tillegg vil det være en fordel med følgende kvalifikasjoner: 

 • Erfaring fra forskningsmiljøer, der registerdatabasert forskning drives er en fordel.
 • Det vil bli vektlagt at søkeren har kjennskap til, og erfaring med analyse av befolkningsundersøkelser, derav gode ferdigheter i programmering.

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt:

 • Evne til å arbeide strukturert, målrettet, selvstendig og i samarbeid er en forutsetning. Ved vurderingen blir det lagt vekt på søkerens faglige kvalifikasjoner, personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektene i tilsettingsperioden og dessuten søkerens generelle samarbeids-, formidlings- og kommunikasjonsevner. 

Vi tilbyr

 • lønn fra kr.532 200 til kr.575 400 avhengig av kompetanse, i stilling som (stillingskode 1017)
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • evt. Prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan (maks X sider) (lenke til fakultetets nettside om prosjektbeskrivelse)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Professor Jostein Grytten, tlf.22840387, mobil: 91390939, e-post: josteing@odont.uio.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS