Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat innen informatikk

Søknadsfrist: 20.06.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for informatikk (IFI) er ett av ni institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. IFI er Norges største universitetsinstitutt for generell utdanning og forskning i databehandling og beslektede emner. Instituttet har nær 1800 bachelor-studenter, nær 600 masterstudenter og over 240 phd-studenter og postdoktorer. Instituttet har nær 370 ansatte. Av disse er om lag 280 i fulle stillinger. Den fast tilsatte vitenskapelig staben teller 75 fulle stillinger, de aller fleste i professorater og førsteamanuensis-stillinger.

Om stillingen

Stilling som stipendiat innen digitalisering og digital transformasjon ledig ved institutt for informatikk.

Ingen kan tilsettes i mer enn én stipendiatperiode ved Universitetet i Oslo.

Tiltredelse innen 31.12.2020. Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år.

Mer om stillingen

Digitalisering og digital transformasjon har blitt helt avgjørende for virksomheters konkurransekraft og for omstilling og nyskapning i offentlig sektor. Samtidig er disse prosessene ofte komplekse og kompetansekrevende. Forskningsbasert kunnskap om digitalisering er derfor helt avgjørende for å kunne lykkes. Viktige tema innen digitalisering er digitale plattformer, digital forretningsutvikling, innovasjon og forretningsutvikling med maskinlæring og AI, IT-styring, IT-arkitektur, og strategisk sourcing. Det forventes at forskningen gjøres på ett eller flere av disse temaene.

Du vil inngå i en av Europas ledende forskningsgrupper på digital innovasjon med et stort nettverk innen det internasjonale fagfeltet Information Systems (IS). Det forventes at du involverer deg i forskningsgruppen og publiserer på internasjonale konferanser og i vitenskapelige tidsskrift. Vi ønsker å fortsette å gjøre anvendt forskning på digitalisering, og stillingen vil derfor knyttes til en eller flere virksomheter som vi samarbeider med for datainnsamling og problemløsning.

Kvalifikasjonskrav

Det vil bli lagt vekt på dyp forståelse for anvendelser av digital teknologi, og også relevant kompetanse innen digital økonomi, organisasjon og strategi, og design og andre nærliggende fagretninger. Tverrfaglighet i skjæringsfeltet mellom digital teknologi og disse fagene vil bli spesielt vektlagt i vurderingen av kandidater.

Krav til utdanning er:

 • Mastergrad eller tilsvarende innen informatikk (informasjonssystemer, systemutvikling, design), digital økonomi, digital strategi, eller IT-ledelse
 • Utenlandsk avsluttet grad (M.Sc.-nivå) som tilsvarer minst fire år i det norske universitetssystemet

Opptakskrav for opptak til ph.d programmet:

 • Gjennomsnittskarakteren på bachelor skal ikke være dårligere enn C
 • Emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B
 • Masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Generelle krav til engelsk kunnskaper for søkere fra land utenfor EU/EØS:

http://www.mn.uio.no/english/research/phd/application/application.html

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har en strategisk ambisjon om å være et internasjonalt ledende forskningsfakultet. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning, frem til doktorgrad, som mål. Opptak til fakultetets doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse i stilling som stipendiat. Søknad om opptak til PhD studiet skal være levert til instituttet innen to måneder etter startdato. For mer informasjon, se forskrift om tilsettingsvilkår i stipendiatstillingen:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102/KAPITTEL_1#§1-3

http://www.mn.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/

Personlige egenskaper

Vi søker en stipendiat som er faglig nysgjerrig, jobber selvstendig, og kan samarbeide med andre forskere både internt og eksternt. Det vektlegges også at kandidaten har fullføringsevne og har gode skriveferdigheter i norsk og engelsk.

Vi tilbyr

 • Lønn: NOK 479 600 – 523 200 pr. år, avhengig av kompetanse/ansiennitet, i stilling som stipendiat, stillingskode 1017
 • Fremdragende, internasjonale forskningsmiljøer
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Karriereveiledningsprogrammer for stipendiater
 • Gode velferdsordninger i tillegg til et familievennlig Oslo med mange muligheter for kultur og utendørs aktiviteter

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid - publikasjoner)
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrift, attester og eventuelle faglige arbeider som de vil skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger vennligst ta kontakt med:

 • Førsteamanuensis Knut-Helge Ronæs Rolland på telefon +47 92882331 eller e-post: [email protected]

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, telefon +47 22851606, e-post: [email protected]

Søk stillingen