Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat innen farmakologi

Søknadsfrist: 29.02.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter. Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

I det planlagte Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo vil tett samarbeid med andre forskningsinstitusjoner, helseforetak, kommuner og næringsliv bidra til å styrke kvalitet og relevans i forskningen og utdanning av fremtidens kunnskapsmedarbeidere. Bygget blir kjernen i Norges første innovasjonsdistrikt – Oslo Science City. Farmasøytisk institutt flytter inn i Livsvitenskapsbygget i 2026.

Om stillingen

Stilling som stipendiat innen farmakologi ledig ved Farmasøytisk institutt, Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap, MetHealth-gruppen.

Tiltredelse innen 01.10.2024.

Ansettelsen gjelder for en periode på 4 år og innebærer 25 % pliktarbeid. Pliktarbeidet vil kunne bestå av undervisning, veiledning og/eller forskningsassis-tanse. Dette vil avhenge av kvalifikasjonene til kandidaten og behovet ved instituttet.

Ingen kan ansettes i mer enn én stipendiatperiode ved Universitetet i Oslo.

Arbeidsoppgaver/prosjektbeskrivelse

Vi ønsker en stipendiat som har lyst til å jobbe innenfor tema overvekt og type 2-diabetes, med hovedfokus på muskelceller og energimetabolisme. Skjelettmuskulaturen spiller en sentral rolle i å opprettholde glukosehomeostase og er også viktig i forhold til lipidomsetningen i kroppen. Vi studerer primært cellulære og molekylære mekanismer bak insulinresistens i human skjelettmus-kel og hvordan disse mekanismene kan påvirkes – blant annet av potensielle legemidler og ved trening. 

Type 2 diabetes og overvekt påvirker energimetabolismen i hele kroppen. Det vil også bli aktuelt å se på kommunikasjon mellom muskel og nærliggende vev som bein og fett, for å forstå mer av hvordan ulike vev påvirker utviklingen av metabolsk ubalanse og andre følgesykdommer ved type 2 diabetes.

Andre prosjekter som er relatert til energimetabolisme i muskel vil også være aktuelt for PhD-kandidaten å delta i og er beskrevet på forskergruppens hjemmeside.

Kvalifikasjonskrav

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets ambisjon er å være blant Europas ledende miljøer for forskning, utdanning og innovasjon. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

 • Mastergrad i farmasi eller tilsvarende (medisin, odontologi, veterinær), eller utdannelse med tilsvarende farmakologikunnskaper. Utenlandsk avsluttet grad (M.Sc.-nivå) som tilsvarer minst fire år i det norske universitetssystemet innen tilsvarende fagområder som nevnt ovenfor kan også godkjennes.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk). Undervisningen foregår på norsk og den som ansettes må derfor beherske norsk eller et av de andre skandinaviske språk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med cellekulturarbeid
 • Erfaring med generelle biologiske metoder som qPCR, immunoblotting og andre proteinanalyser 
 • Erfaring med bruk av radioaktive forbindelser er en fordel

Kandidater uten mastergrad har frist til 30. juni 2024 på å fullføre avsluttende mastereksamen.

Opptakskrav for opptak til ph.d - programmet:

 • gjennomsnittskarakteren på bachelor skal være C eller bedre
 • emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter B eller bedre
 • masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre
 • generelle krav til engelsk kunnskaper for søkere fra land utenfor EU/EØS

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning, frem til doktorgrad, som mål. Opptak til fakultetets doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse i stilling som stipendiat. Søknad om opptak til PhD -programmet skal være levert til instituttet innen to måneder etter startdato. 

For mer informasjon, se forskrift om ansettelsesvilkår i stipendiatstillingen here.

Personlige egenskaper

 • Nøyaktig
 • Initiativrik
 • Praktisk anlagt
 • Høy arbeidskapasitet
 • Evne til å arbeide både i gruppe og selvstendig

Vi tilbyr

 • Lønn: NOK 532 200 – 575 400 pr år, avhengig av kompetanse/ansiennitet, i stilling som stipendiat, stillingskode 1017
 • Fremdragende, internasjonale forskningsmiljøer
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Karriereveiledningsprogrammer for stipendiater
 • Gode velferdsordninger i tillegg til et familievennlig Oslo med mange muligheter for kultur og utendørs aktiviteter

Hvordan søke på stillingen

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid - publikasjoner)
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrift, og eventuelle faglige arbeider som de vil skal tas hensyn til ved bedømmelsen 
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

De best kvalifiserte søkerne vil bli innkalt til intervju.

Andre opplysninger

Se retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen vennligst ta kontakt med: Eili Tranheim Kase, telefon: +47 228 56545, e-post: e.t.kase@farmasi.uio.no

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR seniorrådgiver Torunn Standal Guttormsen, telefon +47 228 54272,e-post: t.s.guttormsen@mn.uio.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS