Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat i rettsvitenskap – samfunnssikkerhet, ved Det juridiske fakultet

Søknadsfrist: 05.06.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Nordisk institutt for sjørett (NIFS) er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet. Instituttet er et ressurssenter for forskning innen sjørett, forsikringsrett, energi- og klimarett i Norden, så vel som i mer grunnleggende formuerett og utvalgte deler av forvaltningsretten. NIFS er også vertskap for forskergruppen i naturressursrett. NIFS har en internasjonal profil, med studenter og samarbeidspartnere fra hele verden.

Ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo, er det ledig en stilling som stipendiat i rettsvitenskap(SKO 1017). Tiltredelse etter avtale. Stillingen inngår i prosjektet Consequences of Investments for National Security (COINS). Arbeidssted er Nordisk institutt for sjørett.

Tilsetting kan skje for fire år, hvilket forutsetter 75 % forskning og 25 % undervisningsplikt, eller for tre år uten undervisningsplikt. Tilsetting for fire år forutsetter at kandidaten kan fylle et udekket undervisningsbehov ved fakultetet.

Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Norges Forskningsråd under programmet SAMRISK II – Samfunnssikkerhet. Prosjektet ledes av Norsk utenrikspolitisk institutt og direktør Ulf Sverdrup er prosjektleder. Om prosjektet, se:

https://www.nupi.no/nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Consequences-of-Investments-for-National-Security

Stillingen inviterer til rettsvitenskapelig nybrottsarbeid på et politisk viktig felt. I feltet møtes ønsket om utenlandsinvesteringer med behovet for beskyttelse av nasjonal sikkerhet. Sentralt i den rettslige delen av prosjektet vil være en analyse av deler av den norske lov om nasjonal sikkerhet som trådte i kraft 1. januar 2019, særlig kapittel 10 i loven. Denne bør ses i forhold til næringsberedskapsloven og f.eks. energilovens og petroleumslovens regler om ekstraordinære situasjoner. Den norske lovgivningen bør vurderes i sammenheng med det norske grunnlovsvernet og den europeiske menneskerettskonvensjonen vern av eiendomsretten, og kanskje mer generelt som spørsmål om grensene for investeringsvern. Lovligheten av samfunnssikkerhetstiltak kan også reise EØS-rettslige og WTO-rettslige spørsmål så vel som spørsmål om respekt for privatliv og kommunikasjon.

Mesteparten av forskerne i COINS-prosjektet har stats- eller samfunnsvitenskapelig bakgrunn, men det rettsvitenskapelige studiet av den norske reguleringen vil gi viktige innspill til resten av forskerne i prosjektet.

Doktorgradsprosjektet vil trekke veksler på de øvrige arbeidspakkene i prosjektet og det forventes at den som ansettes samarbeider med de andre forskerne i COINS.

Kvalifikasjonskrav

 • Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede fram til en ph.d.-grad fra Universitetet i Oslo. Det er en forutsetning at den som tilsettes kvalifiserer for opptak på fakultetets doktorgradsprogram.
 • Tilsetting i stillingen krever norsk femårig mastergrad i rettsvitenskap, eller tilsvarende juridisk utdannelse.
 • Normalt bør søkeren ha karakterer som plasserer vedkommende i fagets øverste sjikt. Dette gjelder også for masteroppgaven.
 • Søkere må legge fram en prosjektbeskrivelse på 5 -10 sider, som viser hvordan søkeren vil innrette sitt prosjekt innenfor og bidra til COINS, og hvorledes arbeidet planlegges gjennomført.
 • Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i tilsettingsperioden.
 • Les mer om krav for opptak til ph.d.-programmet her
 • Det kreves gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk, alternativt svensk eller dansk, og engelsk.

Vurderingsgrunnlag

Ved vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på karakterer, skriftlig produksjon, og eventuelle kvalifikasjoner knyttet til regelverk om samfunnssikkerhet. Det legges videre vekt på prosjektbeskrivelsen og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 479 600,- til 523 200,- pr. år
 • Et hyggelig, lærerikt og utviklende arbeidsmiljø
 • pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • Prosjektbeskrivelse på 5-10 sider.
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid).
 • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester og fullstendig publikasjonsliste. For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt forklaring på karaktersystem.
 • Inntil 3 vitenskapelige arbeider. Dersom arbeider er skrevet av flere forfattere må arbeidsdelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.
 • Referanseliste (2-3 referanser med navn, relasjon til søker og kontaktinformasjon)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Professor Ola Mestad, Nordisk institutt for sjørett, epost: [email protected], tlf: 92881455

For spørsmål om søknadsprosess/Jobbnorge: Marianne Gjerstad ( avdelingsleder personal),epost: [email protected]

Søk stillingen