Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat i kriminologi eller rettssosiologi

Søknadsfrist: 27.04.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for kriminologi og rettssosiologi er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet. Instituttet er Norges eneste fagmiljø for forskning og utdanning i kriminologi og rettssosiologi og er et nytenkende, forskningssterkt og kreativt miljø som består av en ny generasjon kriminologer og rettssosiologer som sammen med en liten, men stabil administrasjon administrerer fire studieprogrammer i tillegg til en økende mengde eksternfinansierte forskningsprosjekter. Instituttet har ca. 45 ansatte og 500 studenter.

Om stillingen

Ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, er det ledig stilling som stipendiat (SKO 1017). Instituttet er den ledende forsknings- og utdanningsinstitusjonen innen kriminologi og rettssosiologi i Norge. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede fram til en ph.d.-grad fra Det juridiske fakultet. Det forutsettes at den som ansettes kvalifiserer for opptak på fakultetets doktorgradsprogram. Les om forskerutdanningen her.

Den som ansettes vil automatisk bli tatt opp til ph.d.-programmet ved Det juridiske fakultet. Kandidaten forventes å være en aktiv deltaker i og bidragsyter til forskningsmiljøet ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi og ta del i en av de mange flerfaglige forskningsgruppene ved Det juridiske fakultet.

Mer om stillingen

Ansettelse i stipendiatstilling skjer for en åremålsperiode på tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt. Fireårig ansettelse forutsetter at den som ansettes kan bidra til å fylle et udekket undervisningsbehov ved Det juridiske fakultet.

Instituttet ønsker spesielt velkommen søkere som kan påta seg undervisning knyttet til våre obligatoriske kurs. Undervisningen skal skje på et skandinavisk språk, eller, i et begrenset antall kurs, på engelsk.

Kvalifikasjonskrav og egenskaper

 • Til stillingen kreves norsk femårig mastergrad i rettssosiologi, kriminologi eller tilsvarende utdanning (som også omfatter relevante teorier og metoder).
 • Søkere til stilling som stipendiat bør normalt ha karakterer som plasserer vedkommende blant de 10-15 prosent beste i faget. Dette gjelder også for masteroppgaven
 • Kandidaten må ha gode engelskferdigheter
 • Du må kunne arbeide selvstendig og strukturert
 • Du må ha gode samarbeidsevner og evne til å bidra til utvikling av våre fag
 • Du må ta aktivt del i utviklingen av et godt arbeidsmiljø

Vurdering av søkerne

Søkeren må legge fram en prosjektbeskrivelse på 5-10 sider, med relevans for utvikling av kriminologi og/eller rettssosiologi. Det foreslåtte prosjektet bør kombinere teoretiske og empiriske ambisjoner med gjennomførbarhet.

I vurderingen av kandidater vil det i tillegg til prosjektbeskrivelsen bli lagt vekt på kandidatenes faglige og personlige kvalifikasjoner, særlig i forhold til deres evne til å gjennomføre det foreslåtte prosjektet innen avsatt tid.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju, enten fysisk eller digitalt.

Kandidatene vil bli vurdert av en bedømmelseskomité. Denne vil rangere søkerne basert på kriteriene angitt ovenfor og intervjuer med kandidatene. I enkelte tilfeller nedsettes en egen intervjukomité. Fakultetets ansettelsesorgan fatter endelig vedtak i ansettelsessaken.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 501 200,- til 544 400,- pr. år i stilling som stipendiat i stillingskode 1017
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • Prosjektbeskrivelse på 5-10 sider. Prosjektbeskrivelsen skal redegjøre for kandidatens kunnskap om temaet, presentasjon av relevante teorier, samt en beskrivelse av forskningsdesign og plan for gjennomføring av forskningen, inkludert en publikasjonsplan.
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og undervisningserfaring).
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester og. For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse.
 • Inntil 3 vitenskapelige arbeider. Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere, må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.
 • Referanseliste - opptil tre referanser med navn, relasjon til søker og kontaktinformasjon

Alle dokumenter må være på norsk, engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknad med vedlegg må sendes via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk «Søk stillingen».

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til offentleglova § 25 annet ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er mål i fakultetets strategi. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen: personalrådgiver Andreas Mobråthen, e-post: [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS